Những điều cần biết khi thuê luật sư

Những điều cần biết khi thuê luật sư. Kiện ra Tòa để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, nên cần có kinh nghiệm thuê luật sư để đảm bảo thắng lợi tại tòa án.

Những điều cần biết khi thuê luật sư cho mình

1. Tìm hiểu về luật sư

Luật sư là một chức danh pháp lý được cấp chứng chỉ hành nghề bởi Bộ Tư pháp và hoạt động theo Luật luật sư và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Luật sư có thể hoạt động với tư cách cá nhân hoặc tổ chức, nhưng cả hai hình thức này đều phải đăng ký và được cấp phép.

Mọi giao dịch dịch vụ pháp lý của luật sư với khách hàng đều phải được lập thành hợp đồng và luật sư đại diện ký nhân danh với một trong các tên gọi: văn phòng luật sư, công ty luật TNHH hoặc hợp danh, hoặc cá nhân hành nghề và phải đóng dấu đối với tổ chức.

Đến văn phòng để giao dịch, tại văn phòng sẽ có bảng hiệu luật sư, nhân viên và thiết bị làm việc.

Ngoài ra cũng có thể tìm hiểu trên mạng để tra cứu thông tin tổ chức, cá nhân của họ hoặc đến tổ chức quản lý nghề nghiệp luật sư là đoàn luật sư các tỉnh thành để tìm hiểu thêm.

2. Kết quả đạt được

Tuy nhiên, không phải lúc nào kết quả bản án của tòa án cũng có thể làm hài lòng khách hàng mặc dù Bạn là người thắng kiện:
– Thời gian xét xử thường kéo dài;
– Việc bảo đảm thực thi bản án trên thực tế khó khăn;
– Chi phí thuê luật sư lớn;
– Khách hàng phải đóng tiền tạm ứng án phí dân sự cao.
– Kéo dài quá trình xử án trong các vụ tranh chấp án dân sự vì nhiều nguyên nhân.

3. Thỏa thuận thù lao, chi phí thuê luật sư

Để đảm bảo lợi ích của khách hàng việc thỏa thuận thù lao cho luật sư theo đúng quy định của nhà nước là điều hết sức quan trọng (Tiền thuê luật sư). Nhưng trước tiên phải luôn ghi nhớ một điều là kể cả bạn có thắng kiện ở Tòa thì chưa chắc bạn đã nhận lại được tiền đủ để thanh toán cho Luật sư hay các dịch vụ pháp lý. Tiền thù lao của Luật sư được tính theo bảng giá hành luật hay theo khoản thỏa thuận trước với khách hàng.

Ngay từ đầu bảng giá xác định là tiền thù lao có thể theo thỏa thuận hoặc ngoài thỏa thuận – đó là nguyên tắc. Bảng giá Luật sư theo thỏa thuận có nghĩa là Luật sư thỏa thuận với khách hàng tiền thù lao theo công việc. Thù lao theo thỏa thuận thì tự do, điều khoản qui định giá cả không hề tác động đến, nhưng đồng thời vẫn đánh giá trên cơ sở khả năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, từ các góc độ cho phù hợp.

Tiền thù lao theo thỏa thuận cũng có giới hạn nhất định.

Khoản tiền đó một là phải theo thực tế khách quan, là theo giá trị sự việc và mức độ phức tạp của nó, hai là theo thực tế chủ quan. Thù lao thỏa thuận sẽ không phải là vô hạn và hơn nữa theo như tinh thần chung của Bảng giá tiền thù lao thì Luật sư phải cố gắng giải quyết tranh chấp làm sao cho hiệu quả nhất về tài chính.

Thù lao theo thỏa thuận có thể được thỏa thuận theo mức trả cho 1 giờ công, trả theo tỉ lệ giá trị của vật tranh chấp, nhưng Luật sư không bao giờ được vi phạm nguyên tắc trong khi hành nghề.

Bảng giá thù lao cho Luật sư điều chỉnh cả khoản thù lao ngoài thỏa thuận, đó là khoản Luật sư được nhận trong trường hợp trước đó không có thỏa thuận giữa Luật sư và khách hàng về mức thù lao. Và cả trong trường hợp khi tính thù lao cho Luật sư, mà Luật sư đó do Tòa điều phối chỉ định cho khách hàng đó.

Xem thêm » Tính phí dịch vụ thuê Luật sư giải quyết vụ việc

Các công việc của công tác pháp lý

Khoản tiền thù lao được tính cho các công việc dịch vụ pháp lý, tương tự như theo qui chế của bộ Tư pháp thì khoản đó được tính từ giá trị sự việc, phù hợp với từng công việc của dịch vụ pháp lý mà Luật sư đã thực hiện. Trong thục tế cuộc sống thì Luật sư thường ký với khách hàng bản Hợp đồng trong đó có nói là khoản tiền thù lao sẽ được xác định theo bảng giá với các mức giá qui định đối với thù lao ngoài thỏa thuận. Tất nhiên là phải phân biệt giữa vụ án dân sựán hình sự.

Công việc trợ giúp pháp lý gồm có:
Tiếp nhận vụ việc, nghiên cứu để hiểu rõ vụ việc đó, có thể sẽ phải thỏa thuận với bên kia trước khi đệ đơn kiện họ, đệ đơn kiện, có thể sẽ phải thảo bản kháng án, tham gia xử án, tham gia quá trình xử kháng án.

Lệ phí luật sư (khoản cố định)

Lệ phí Luật sư xác định rõ ràng mức tiền thù lao cho Luật sư trong vụ xét xử ở Tòa và Toà quyết định cho bên thắng kiện được nhận khoản tiền để chi phí cho đại diện pháp lý của mình, đó chính là tiền thù lao cho Luật sư mà bên thua kiện phải trả. Khi Tòa quyết định khoản tiền thù lao cho Luật sư (của bên thắng kiện), không phụ thuộc vào việc Luật sư và thân chủ đó thỏa thuận thế nào, có áp dụng bảng giá Luật sư theo công làm việc hay không, Tòa sẽ quyết định là bên thua kiện phải trả cho bên thắng kiện các chi phí thuê Luật sư theo bảng giá có trong Thông cáo nói trên.

» Luật sư biện hộ trong các vụ án

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

Xin quý khách vui lòng liên hệ tư vấn giải đáp trường hợp của mình hoặc người thân hoặc thuê luật sư giải quyết vụ việc: