Người nước ngoài có thể mở nhà hàng tại Việt Nam không?

Chúng tôi là người Hàn Quốc, muốn mở nhà hàng tại Việt Nam có được không?

Luật sư trả lời: Dịch vụ cung cấp thức ăn thuộc vào phân nhóm CPC 642 và đồ uống được phân  nhóm vào CPC 643:

Nhà Đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, không hạn chế vốn góp của nước ngoài.

Đối với dịch vụ này, sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư, Công ty cần xin được những Giấy tờ sau:

  • ­Dịch vụ ăn uống: Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Giấy phép bán lẻ rượu
  • Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Để tư vấn được cụ thể, chúng tôi cần nhà đầu tư cung cấp các thông tin sau:

Hình thức cung cấp dịch vụ ăn uống, quy mô, các loại đồ ăn nào, các loại nước uống nào sẽ được cung cấp trong nhà hàng

Đối với dịch vụ nhà hàng, phí dịch vụ của Luật sư để xin Giấy Chứng nhận Đầu tư là 10.000 USD

>> Cần tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam