Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật sư SB law tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 22/1/2016, tại văn phòng luật Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà và cộng sự đã có buổi tiếp và làm việc cùng nhà đầu tư tới từ Australia, ông Jamie Taylor và đồng nghiệp.

Tại buổi tiếp, luật sư Hoà đã lắng nghe yêu cầu từ nhà đầu tư về việc mở công ty tại Việt Nam và mong muốn luật sư tư vấn.

Luật sư Hoà đã tư vấn cho nhà đầu tư về trình tự thủ tục lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các vấn đề về thuế, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, vấn đề cơ cấu vốn và các vấn đề khác.

» Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam