Người nước ngoài mở công ty thương mại tại Việt Nam

Công ty em muốn mở công ty thương mại (TNHH) 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Giám đốc bên em là người Hồng Kông, địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm hoá học.

1: Các bước tiến hành – quy trình làm việc cho đến khi công ty được thành lập

2:  Báo giá cụ thể bên mình cho trường hợp này?

3.  Thời gian làm việc trong vòng bao lâu?

4. Bên em phải cung cấp những hồ sơ giấy tờ gì liên quan?

Luật sư bảo hộ: Trước khi có Thư chào phí chi tiết, mình cần trao đổi thêm một vài nội dung sau:

1. Công ty hoạt động thương mại nhưng cụ thể là các hoạt động gì trong những hoạt động sau:

(i) Quyền xuất khẩu: Mua ở thị trường Việt Nam xuất ra nước ngoài;

(ii) Quyền nhập khẩu: Mua ở thị trường nước ngoài về bán cho các Công ty có chức năng phân phối mặt hàng đó tại thị trường Việt Nam;

(iii) Quyền phân phối bán buôn: chỉ được bán hàng cho các tổ chức;

(iv Quyền phân phối bán lẻ: được bán hàng cho tất cả.

2. Nhà đầu tư phải là tổ chức và phải có kinh nghiệm trong hoạt động thương mại (chứng minh thông qua kinh nghiệm hoạt động của Nhà đầu tư) nếu muốn hoạt động các Mục 1.(iii) và 1.(iv); Vốn điều lệ tối thiểu phải từ 200.000 USD;

3. Nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức và phải có kinh nghiệm trong hoạt động trading (chứng minh thông qua kinh nghiệm hoạt động của Nhà đầu tư) nếu muốn hoạt động các Mục 1.(i) và 1.(ii); Vốn điều lệ tối thiểu phải từ 150.000 USD;

4. Ngoài ra, tùy theo loại Hóa chất kinh doanh mà Luật quy định Công ty phải đáp ứng các yêu cầu nhất định mới có thể tiến hành kinh doanh. Luật Hóa chất quản lý Hóa chất theo mã CAS và UN chứ không theo mã hàng hóa HSCode.

Do vậy, với Danh mục HSCode đã cung cấp, doanh nghiệp vui lòng cho biết mã CAS và UN tương ứng để SBLaw tra cứu.

>> Thành lập công ty nước ngoài phân phối hàng điện tử

Tư vấn mở công ty thương mại tại Việt Nam: