Báo giá phí dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Báo giá phí dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Gồm: Thành lập công ty vốn nước ngoài, Điều chỉnh dự án, giấy chứng nhận đầu tư, Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án…

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

TT

Dịch vụ

Thu lệ phí
(mức tối thiểu) 

Ghi chú

1 Thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam (xin cấp giấy chứng nhận đầu tư). 1.500

(USD trở lên) 

Mức giá tối thiểu áp dụng cho thủ tục thông thường, không thuộc trường hợp dự án đầu tư, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
2 Điều chỉnh, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. 550 (USD)  Mức giá tối thiểu áp dụng cho khu vực Hà Nội và vùng phụ cận. Ngoài phạm vi trên đây, mức giá theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh dịch vụ.
3 Chuyển nhượng dự án đầu tư. 1.500  (USD)  – Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể
4 Giới thiệu địa điểm đầu tư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 500 (USD)  Nt, trường hợp áp dụng mức % giá trị dự án được thực thực hiện theo quy định riêng của công ty.
5 Môi giới thương mại & đại diện cho thương nhân. 500 (USD)  Mức giá tối thiểu chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ ngoài khu vực Hà Nội.
6 Đại diện đàm phám Hợp đồng. 500 (USD) Mức giá tối thiểu áp dụng cho loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.
7 Soạn thảo và kiểm tra các loại Hợp đồng kinh tế cho nhà đầu tư nước ngoài 250 (USD) Mức giá tối thiểu áp dụng cho loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.
8 Hoạt động tư vấn thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân. 500 (USD/tháng)  Thời gian sử dụng chuyên gia tư vấn 20h/tuần, 80h/tháng. Thù lao phụ trội theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
9 Hoạt động đại diện thực hiện các thủ tục hành chính khác như: Xin các loại giấy phép con cho doanh nghiệp; Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Các loại giấy tờ cá nhân như Giấy phép lao động, thẻ tạm trú…….. 350 (USD)

 

Căn cứ tính phí dựa vào tính phức tạp của mỗi vụ việc,  được xem xét tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
10 Hoạt động đại diện cho đương sự tại Tòa án. 350 (USD) – Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể
11 Hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm – dịch vụ, xúc tiến thương mại & đầu tư ….. 350 (USD) – Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể
12 Hoạt động cung cấp các văn bản, quy chế phục vụ nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành hoạt động của doanh nghiêp. 350 (USD) – Căn cứ tính phí tính trên nội dung và tính phức tạp của vụ việc tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.
13 Và các hoạt động tư vấn khác Theo vụ việc – Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể

Giải thể…

Lưu ý:
Phí dịch vụ trên đã bao gồm các loại phí nhà nước, chưa bao gồm thuế VAT 10%;
Trường hợp ngoài địa bàn Hà Nội và lân cận (bán kính trên 100 Km2)sẽ tính thêm chi phí công tác;
– Chi phí thay đổi theo từng thời điểm.

» Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn đầu tư nước ngoài:
Gửi yêu cầu để chúng tôi cung cấp báo giá, chi phí thực hiện: