Mẫu đơn từ chối giám định thương tật

Mẫu đơn từ chối giám định thương tật. Khi xẩy ra tai nạn, hai bên đã thoả thuận với nhau về mức bồi thường về sức khoẻ, tài sản, thì bên bị tổn hại sức khoẻ có thể phục hồi, cần làm đơn từ chối giám định sức khoẻ. Sau đây là nội dung đơn xin từ chối giám định sức khoẻ: 

Mẫu đơn xin từ chối giám định thương tật do tai nạn

Download: Mẫu đơn từ chối giám định thương tật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng…. năm 20…

ĐƠN XIN TỪ CHỐI GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
(V/v: ……………………..)

Kính gửi :

 

Công an……………………..…………….., Tỉnh ……………….
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an …….………………..…
Viện kiểm sát nhân dân ……………………

Chúng tôi gồm:                     

  1. Ông ………….., Sinh năm: ……………..

CMND số: ………….. cấp ngày …………………. do Công an ………………..

Địa chỉ: …………………………….

  1. …………………………, Sinh năm: …………………….

CMND số: …………………….. cấp ngày ……………….., do Công an ………… cấp.

Địa chỉ: …………………………………

Là ……………….của người bị ……………………………….

Nay chúng tôi làm đơn này xin được từ chối giám định thương tật của ………….. là anh …………………… trong vụ …………………. như sau:

Vào ngày …………………………………………………….

Hậu quả: …..…………………………………

Do vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn nên sau khi xảy ra tai nạn hai bên đã gặp gỡ thương lượng và giải quyết để bồi thường. Theo đó, ………………………………. bồi thường cho gia đình chúng tôi thoả đáng.

Nay Chúng tôi làm đơn này xin được từ chối giám định thương tật của ……………… là ……………………………………… trong vụ tai nạn nêu trên và cam kết sẽ không có bất cứ đòi hỏi cũng như khiếu kiện gì về sau đối với vụ tai nạn nêu trên.

Chúng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về Đơn xin từ chối giám định thương tật này.

Kính mong Quý Cơ Quan tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

                                                 Người làm đơn

» Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông

» Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông