Mẫu đơn tố cáo hình sự

Mẫu đơn tố cáo hình sự, hướng dẫn viết đơn tố cáo tội phạm trong trường hợp bị xâm phạm có dấu hiệu hình sự. Tố cáo tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Hành vi tố cáo được pháp luật bảo vệ. Mẫu đơn tố cáo được cập nhật mới nhất để các bạn dùng trong các trường hợp Tố cáo hoặc tố giác.
Lưu ý: Nếu tố cáo sai sự thật thì người tố cáo, tố giác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tố cáo của mình. 

» Tố cáo sai sự thật xử lý như thế nào?

Mẫu đơn tố cáo về tội phạm

1. Mẫu đơn tố cáo: 

Mẫu đơn tố cáo tội phạm, sử dụng khi bạn phát hiện ra và muốn thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Tuy nhiên, bạn mới chỉ biết đó là hành vi vi phạm pháp luật chứ chưa lượng hình, chưa biết là vi phạm quy định nào, xử phạt ra sao.

Download – tải: Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….., ngày …… tháng….năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:………………… ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(2)
Nay tôi đề nghị:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(3)
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết
(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

VD: Mẫu đơn thư tố cáo: Do số lượng vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng lớn nên mẫu đơn này được thiết kế riêng dành cho trường hợp đó.

3. Nộp đơn tố cáo tội phạm ở đâu:

Nộp đơn tố cáo tội phạm căn cứ quy định tại Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, được quy định chi tiết tại Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội phạm như sau:

“1. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm:
a) Cơ quan điều tra;
b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
c) Viện kiểm sát các cấp;
d) Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 ( về Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm) gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.”

Do vậy, bạn có thể nộp đơn tố giác tội phạm đến một trong các cơ quan nêu trên.

» Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm

» Luật sư tư vấn luật hình sự

4. Dịch vụ luật sư tố giác tội phạm

Luật sư tư vấn tình huống để tố cáo, tố giác tội phạm. Quý khách cần liên hệ trình bày sự việc qua số điện thoại 0768236248 (số mạng viettel) – Chat Zalo, Tư vấn viết đơn tố cáo, tố giác tội phạm, hướng dẫn thủ tục nộp đơn, giải quyết đơn, luật sư đại diện tham gia vào vụ việc tố cáo, tố giác tội phạm cho quý khách.