Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con có hướng dẫn viết đơn. Cha mẹ có nghĩa vụ thực hiện cấp dưỡng đối với con cái của mình. Nếu một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ, bên kia có quyền khởi kiện cấp dưỡng nuôi con. Vì vậy cần sử dụng mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con, có nội dung như thế nào. Sau đây là mẫu đơn có hướng dấn soạn thảo khi con đang do mình nuôi dưỡng mà bên kia không chịu cấp dưỡng.

Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con có hướng dẫn

1. Cấp dưỡng là gì?

Cấp dưỡng được hiểu là việc một người đóng góp là tiền hoặc tài sản để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người con không chung sống với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động. 

2. Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

Download – tải: Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN CẤP DƯỠNG NUÔI CON

– Căn cứ Bộ Luật tố tụng dân sự 2015

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện ……

Nguyên đơn: ……  Sinh ngày: ……

CMND/CCCD số: …… Ngày cấp……..  Do: ……

Hộ khẩu thường trú: ……

Nơi ở hiện nay: ……

Bị đơn: …….  Sinh ngày: ……… 

CMND/CCCD số: …… Ngày cấp……..  Do: …….

Hộ khẩu thường trú: …….

Nơi ở hiện nay: ……

Tôi xin trình bày với Quý Tòa nội dung vụ việc như sau: ………

(Ví dụ: Tôi và anh Phạm Văn A ly hôn vào ngày 20/5/2021 theo quyết định số 20/2021/QĐ-TA của Tòa án nhân dân huyện N  với nội dung sau: “công nhận sự thuận tình ly hôn của Nguyễn N và Nguyễn Văn A; giao con chung là cháu Phạm Văn B cho chị Nguyễn N trực tiếp nuôi dưỡng, các bên tự thỏa thuận về cấp dưỡng và tài sản chung không yêu cầu tòa giải quyết.

Tuy nhiên, anh Phạm Văn A không thực hiện theo đúng thỏa thuận, không làm tròn quyền và nghĩa vụ của một người cha. Kể từ ngày tòa án ra quyết định ly hôn tới nay anh A không một lần tới thăm con, gửi tiền cấp dưỡng cho con.)

Do đó, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau: ……

– Gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng cho con là 4.000.000 đồng vào tài khoản của tôi 12xxxxxx.

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– CCCD;
– Giấy chứng nhận cư trú;
– Bản án/ Quyết định của tòa án;
– Giấy khai sinh của con;
– Giấy tờ xác nhận chi phí nuôi con.

Trên đây là tất cả những gì tôi có thể lưu giữ để gửi cho Quý Tòa làm bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình, Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên)

» Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn là bao nhiêu?

» Tư vấn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn