Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp. Văn phòng luật sư với đội ngũ chuyên viên pháp lý, luật sư thu hồi nợ doanh nghiệp có chuyên môn, có kinh nghiệm với đầy đủ những phẩm chất đạo đức, luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất, với chi phí hợp lý nhất.

Cách thức xử lý thu nợ và nội dung công việc dịch vụ tư vấn thu hồi nợ doanh nghiệp được thực hiện như sau: 

Dịch vụ luật sư tư vấn thu hồi nợ doanh nghiệp

1. Khách hàng yêu cầu xử lý thu hồi nợ hợp pháp

Loại hình đòi nợ của quý khách thuộc loại hình: 

– Doanh nghiệp đòi nợ doanh nghiệp;
– Doanh nghiệp đòi nợ cá nhân;
– Doanh nghiệp đòi nợ tổ chức;
– Cá nhân đòi nợ cá nhân;
– Cá nhân đòi nợ tổ chức;
– Cá nhân đòi nợ doanh nghiệp;
– Tổ chức đòi nợ cá nhân;
– Tổ chức đòi nợ tổ chức;

2. Phân loại các khoản nợ

– Nợ phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán;

– Nợ phát sinh từ vi phạm hợp đồng;

– Nợ phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng…

3. Tư vấn thu hồi nợ doanh nghiệp thông qua hồ sơ

Khách hàng cung cấp toàn bộ chứng từ, hồ sơ nợ có liên quan gồm:

– Nếu là doanh nghiệp thì hồ sơ gồm có:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Toàn bộ chứng từ nợ nếu có như: Hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ…

– Nếu là cá nhân thì hồ sơ thu nợ gồm có:

+ Giấy chứng minh nhân dân và toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như: Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán… (cung cấp hồ sơ nợ bằng bản photocopy). 

– Trình bày sơ lược về nội dung của vụ nợ.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ thu nợ và thấy hồ sơ nợ có cơ sở khởi kiện thu hồi nợ. Luật sư sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ pháp lý kiện đòi nợ với khách hàng. Đồng thời khách hàng sẽ ủy quyền thu hồi nợ hoặc/và thuê luật sư tham gia tố tụng khởi kiện vụ án. 

4. Xử lý hồ sơ thu hồi nợ

Sau khi thủ tục tiếp nhận hồ sơ hoàn thành. Văn phòng luật sư tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Xác minh hồ sơ thu hồi nợ

– Xác minh tính pháp lý hồ sơ nợ: xem xét đối chiếu lại toàn bộ chứng từ nợ của khách hàng cung cấp có đủ cơ sở pháp lý hay không.

– Xác minh bên nợ có còn tồn tại trên thực tế hay không. Ví dụ như: Nếu người nợ là cá nhân thì người đó còn sống hay đã chết hoặc họ còn thường trú ở địa phương hay đã chuyển đi nơi khác… Nếu là doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có còn hoạt động hay đã ngưng hoạt động, hoặc là đã chuyển trụ sở đi nơi khác hoặc đã giải thể hay đã bị phá sản

– Xác minh sơ bộ về khả năng thanh toán nợ của người nợ. Ví dụ: Nếu bên nợ là doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có nhiều tài sản hay không, có mắc nợ nhiều người hay không, có rơi vào trình trạng phá sản hay không? Nếu là cá nhân thì cá nhân đó có tài sản như xe, nhà, đất đai hay không?

– Kết quả xác minh cho thấy một trong ba điều kiện như hồ sơ nợ không đủ cơ sở pháp lý hoặc người nợ không còn trên thực tế thì chúng tôi sẽ trả lại hồ sơ cho khách hàng bằng một văn bản chính thức.

– Thời hạn xác minh mỗi hồ sơ nợ là không qua 30 ngày kể từ ngày nhận giấy tờ hồ sơ đầy đủ. Trong thời hạn xác minh chúng tôi vẫn tiến hành thu hồi nợ nếu người nợ có thanh toán. Nếu thu được nợ trong giai đoạn này khách hàng vẫn phải thanh toán tiền thù lao cho chúng tôi

Bước 2: Thương lượng thu hồi nợ

– Qua quá trình xác minh hồ sơ nợ thấy rằng hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi tiến hành tiếp xúc người nợ bằng cách gửi thư mời hoặc gặp trực tiếp người nợ giải quyết. Trong thời gian này nếu người nợ có thiện chí hợp tác trả nợ thì chúng tôi sẽ thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận này nếu chủ nợ đồng ý.

– Ngược lại trong thời gian chúng tôi tiếp cận bên nợ, mà người nợ tỏ thái độ không thiện chí trả nợ thì chúng tôi sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện người nợ ra cơ quan pháp luật nếu chủ nợ có yêu cầu.

Bước 3: Khởi kiện thu hồi nợ

Sau khi tiếp cận bên nợ để thương lượng thu hồi nợ mà người nợ không có thiện chí hợp tác giải quyết nợ thì Văn phòng luật sư chúng tôi sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý để khởi kiện bên nợ ra pháp luật giải quyết như:

– Làm đơn khởi kiện;

– Nộp đơn khởi kiện;

– Tham gia vụ kiện khi có giấy triệu tập của tòa;

– Hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án… 

– Khách hàng vui lòng chi trả những chi phí cho vụ kiện như: án phí, phí, lệ phí khác (nếu có).

– Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ cử người làm đại diện ra tòa thay cho khách hàng, đồng thời sẽ cử Luật sư tham gia tại tòa để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi thấy cần thiết.

5. Phí dịch vụ và hình thức thanh toán

5.1. Phí dịch vụ của Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp

Phí dịch vụ được tính từ 10% đến 30% hoặc hơn trên tổng giá trị nợ thu được. Tùy theo tính phức tạp của mỗi hồ sơ thu hồi nợ. 

5.2. Phương thức thanh toán

Có hai phương thức thanh toán: Thanh toán theo thủ tục thỏa thuận và Thanh toán theo thủ tục kiện đòi.

– Phương thức thanh toán theo thủ tục thỏa thuận: 

Thỏa thuận với bên nợ đòi được nợ đến đâu thì trích % thanh toán đến đó.

– Phương thức thanh toán theo thủ tục kiện đòi: 

+ Khách hàng ứng trước cho chúng tôi phí dịch vụ là 5% hoặc hơn trên tổng giá trị nợ kiện đòi trước khi nộp đơn khởi kiện cho đến khi vụ kiện có Quyết định hoặc Bản án sơ thẩm hoặc phúc thẩm. 

+ Sau khi vụ kiện đã được xét xử bằng một quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực thi hành. Trong giai đoạn này nếu bên nợ tự nguyện thanh toán thì chúng tôi tiếp tục thu nợ cho khách hàng, nếu bên nợ không tự nguyện thanh toán nợ thì chúng tôi sẽ làm đơn yêu cầu Đội thi hành án cưỡng chế thi hành. 

» Thu hồi nợ

Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp: 

Tuỳ từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn thu hồi nợ doanh nghiệp, hỗ trợ cho quý khách hàng và đưa ra những phương án tối ưu nhất. Quý khách hàng chưa rõ, cần luật sư hỗ trợ thu hồi nợ, xin vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư: