Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm

Luật sư giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm sở hữu trí tuệ trong các giai đoạn từ khi phát hiện cho đến khi giải quyết tranh chấp bằng bản án của Tòa Án. Văn phòng luật sư chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm, ứng dụng phần mềm, với khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng có liên quan trong vụ việc tranh chấp bản quyền phần mềm.

Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp bản quyền phần mềm

1. Các dạng luật sư giải quyết tranh chấp phầm mềm

– Tranh chấp hợp đồng mua bán phần mền, hợp tác gia công phần mềm, đầu tư phát triển phần mềm;

– Luật sư giải quyết tranh chấp do xâm phạm bản quyền phần mềm;

– Luật sư giải quyết tranh chấp trong nội bộ về bản quyền phần mềm.

2. Luật sư tư vấn giải quyết về bản quyền phần mềm

– Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để đưa ra ý kiến pháp lý và đề xuất phương án giải quyết đối với vụ việc;

– Cử Luật sư/ chuyên viên tư vấn tham gia cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng nhằm giải quyết tranh chấp với các bên liên quan;

– Soạn thảo mọi văn bản cần thiết trong giai đoạn đàm phán, thương lượng giữa các bên trước và sau khi phát sinh thủ tục tố tụng tại Tòa án (theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng hoặc theo đề xuất của chúng tôi trong các tình huống phát sinh cần thiết).

3. Luật sư tham gia tư vấn, tham gia tranh tụng Bản quyền, Sở hữu trí tuệ

– Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng;
– Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ/ tài liệu cần thiết;
– Tham gia trực tiếp tại các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng giữa các bên với tư cách đại diện theo uỷ quyền của Khách hàng hoặc tham gia cùng với Khách hàng.
– Luật sư tranh tụng tại Tòa án có thẩm quyền cho khách hàng.

» Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

» Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Luật sư giải quyết tranh chấp Phần mềm, Sở hữu trí tuệ trong tất cả các giai đoạn tố tụng: