Luật sư trao đổi trùng tên doanh nghiệp trên VTTV

Luật sư của Nguyễn Thanh Hà trao đổi về vấn đề trùng tên doanh nghiệp trên kênh tài chính, kinh doanh, doanh nghiệp VTTV


Luật sư Thanh Hà (Luật Đông Tây) trả lời chương trình luật sư của doanh nghiệp
của VITV về Trùng tên thương mại và nhãn hiệu của doanh nghiệp

>> Đăng ký doanh nghiệp