Luật sư trả lời về ghi nhận sổ cổ đông của doanh nghiệp trên truyền hình Quốc hội

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời về ghi nhận sổ cổ đông của doanh nghiệp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Nội dung video:

Nguồn: http://quochoitv.vn/Videos/chuong-trinh-21h/2019/3/chuong-trinh-21h00-chat-van-cua-db-tran-thi-hoa-ry-doan-dbqh-tinh-bac-lieu-ve-viec-cac-dau-so-1900-con-nhieu-bat-cap/231018

» Tư vấn Luật doanh nghiệp
» Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty Cổ phần