Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ. Luật sư tư vấn mọi khía cạnh từ khi có ý tưởng, đăng ký bảo hộ, xử lý xâm phạm quyền, tư vấn các biện pháp bảo vệ Sở hữu trí tuệ, luật sư còn là cầu nối giữa doanh nghiệp, người dân và các cơ quan công quyền, ví dụ như Cục sở hữu trí tuệ, tòa án, tạo thuận lợi cho việc xử lý đơn đăng ký xác lập quyền như sáng chế, nhãn hiệu, được xử lý nhanh chóng, các xâm phạm quyền.

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ:

– Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
+ Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa;
+ Tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài.
+ Tư vấn các lĩnh vực liên quan khác: Tên thương mại; bản quyền thương hiệu
+ Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

– Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
+ Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan;
+ Tư vấn về quy trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan;

– Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế
+ Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến Sáng chế;
+ Tư vấn về quy trình đăng ký sáng chế;

– Tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
+ Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;
+ Tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp

– Tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

+ Tư vấn chuyển giao quyền sở hữu công nghệ
+ Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
+ Tư vấn về quy trình và khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ

– Tư vấn cấp phép hoạt động trang tin điện tử

– Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý tranh chấp Sở hữu trí tuệ cho khách hàng ngay từ khi có dấu hiệu xâm phạm.

– Luật sư bảo vệ vụ án Sở hữu trí tuệ:
+ Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp, làm việc với các cơ quan chức năng;
+ Khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
+ Cử luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Tòa trọng tài.

» Luật sư bảo vệ vụ án Sở hữu trí tuệ

» Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ: