Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại. | Luật khiếu nại 2011 | Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện? | Thời hiệu khiếu nại hành chính | Quy định quy trình tiếp công dân

Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là gì? 

Khiếu nại là gì? khiếu nại được xem là quyền cơ bản của công dân, cá nhân có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết...

Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011; Ngày ban hành, 19-10-2020.  CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai Lĩnh vực quản lý đất đai là rất rộng nhưng chỉ những nội dung cơ quan quản lý nhà nước về đất đai...

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại cần nắm khi đi khiếu nại Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, được quy định tại Điều 12 của Luật khiếu nại năm 2011, quyền này...

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải...

Kiến nghị là gì? Phân biệt kiến nghị và đề nghị

Kiến nghị là gì? Phân biệt kiến nghị và đề nghị. Kiến nghị là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế - chính trị,...  Kiến...

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân THANH...

Khiếu kiện quyết định hành chính

Ngoài việc tư vấn pháp luật hành chính, Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc, cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án...

Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại và tố cáo là hai từ khá quen thuộc trong pháp luật hành chính, không chỉ quen thuộc trong phạm vi pháp luật, mà cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng chúng,...

Bài viết mới