Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để sử dụng ở nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để sử dụng ở nước ngoài. Hợp pháp hóa lãnh sự tại các đại sứ quán, lãnh sự quán của nước ngoài ở Việt Nam?

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để sử dụng ở nước ngoài như sau:

1. Điều kiện để giấy tờ, tài liệu có thể được hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán, lãnh sự quán của nước ngoài ở Việt Nam?

Trên thực tế, việc hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam có những quy định về điều kiện là khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện chung nhất để có thể thực hiện hợp pháp hóa đó là giấy tờ, tài liệu cần phải được chứng nhận lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của nước mà giấy tờ đó được cấp.

Thông thường, hầu hết các giấy tờ, tài liệu có thể hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán, lãnh sự quán của nước ngoài ở Việt Nam là giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyển của Việt Nam cấp.

2. Các bước tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán, lãnh sự quán của nước ngoài ở Việt Nam?

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự tại cơ quan ngoại giao của Việt Nam
Thành phần hồ sơ
Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, gồm:

1.1. 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).

1.2. Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

1.3. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự (đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP).

1.4. 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

1.5. 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả hồ sơ qua đường bưu điện).

Sau đó, tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có chức năng chứng nhận lãnh sự của Bộ Ngoại giao là Cục lãnh sự  tại Hà Nội hoặc Sở Ngoại vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh

* Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán, lãnh sự quán của nước ngoài ở Việt Nam
Sau khi giấy tờ, tài liệu đã được chứng nhận lãnh sự, người có giấy tờ, tài liệu có thể đem tới Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước mà dự định sử dụng để tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Tùy thuộc quy định của mỗi nước, người có nhu cầu hợp pháp hóa lãnh sự sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu khác bên cạnh giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa.

» Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự
» Thủ tục hợp pháp hóa tại đại sứ quán

Liên hệ dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu để sử dụng tại nước ngoài: