Home Giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp thừa kế: Tranh chấp về chia di sản thừa kế; Tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế; Tranh chấp về bác bỏ quyền thừa kế; Tranh chấp về buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; Thời hạn thừa kế. | Hàng thừa kế gồm những ai?

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào?

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào? Người thừa kế có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những việc liên quan đến quyền thừa kế của mình như xác lập di...

Luật sư tư vấn về tranh chấp thừa kế đất đai

Luật sự tư vấn về tranh chấp thừa kế đất đai không lập di chúc. Nội dung tư vấn như sau: Bố mẹ tôi có 3 người con và tôi là con cả. Đến khi mất, bố...

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì? Quyền thừa kế thế vị là ngoài các trường hợp được hưởng tài sản thừa kế theo di chúc và theo quy định của pháp luật về hàng thừa kế mà...

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật gồm hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thứ ba, được quy định tại điều 651 của bộ luật dân sự...
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế. Hiện nay, vấn đề thừa kế di sản do người chết để lại luôn là mối quan tâm của những người được hưởng di sản để lại,...

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế. Thừa kế di sản thừa kế là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên, trong nhiều trường...

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án

Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án. Nhiều gia đình do không tự thỏa thuận được di sản thừa kế nên đã xẩy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến quan...

Có thể chia di sản thừa kế khi hết thời hiệu khởi kiện

Có thể chia di sản thừa kế khi hết thời hiệu khởi kiện. Gia đình bố tôi gồm có 9 anh chị em và 1 người con nuôi. Ông bà tôi lúc còn sống có để lại...
Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế

Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế

Điều kiện khởi kiện phân chia tài sản thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản (di sản) của người chết. Tài sản mà người chết để lại di sản có...

Mức án phí khởi kiện chia di sản thừa kế

Mức án phí khởi kiện chia di sản thừa kế, ai phải chịu án phí. Khi nộp đơn khởi kiện thì người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí tranh chấp thừa kế (bằng 50% án...

Người thuộc hàng thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai?

Người thuộc hàng thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai? Người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất có được hưởng di sản không? Tư vấn quy định của pháp luật về các...

Thời gian không tính vào thời hiệu thừa kế

Thời gian không tính vào thời hiệu thừa kế. Khi giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế thì thời hạn chia thừa kế cần được làm rõ để xác định thời điểm mở thừa kế...

Bài viết mới