Home Gia hạn văn bằng bảo hộ

Gia hạn văn bằng bảo hộ

Gia hạn văn bằng bảo hộ là đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký để bảo vệ giá trị tài sản Sở hữu trí tuệ, duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp gồm: Gia hạn Nhãn hiệu, gia hạn logo, gia hạn sáng chế, gia hạn kiểu dáng công nghiệp, gia hạn bố trí mạch tích hợp, gia hạn chỉ dẫn địa lý. Việc không gia hạn giống như bạn để cho đối thủ có cơ hội tăng sức cạnh tranh cao hơn với doanh nghiêp của mình.

Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Muốn gia hạn văn bằng bảo hộ thì chuẩn bị hồ sơ làm như thế nào? Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia...

Thủ tục Sửa đổi, Chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ

Thủ tục Sửa đổi, Chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ: nhãn hiệu, khiểu dáng, sáng chế, bố trí mạch, chỉ đãn địa lý cho các doanh nghiệp Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu...

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là công việc bắt buộc để duy trì hiệu lực của văn bằng được nhà nước bảo hộ, Nếu không được gia hạn thì văn bằng sẽ...

Thời gian gia hạn của văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Nếu chủ đang sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp thì cần nắm rõ thời hạn để gia hạn giấy...

Bài viết mới