Thủ tục Sửa đổi, Chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ

Thủ tục Sửa đổi, Chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ: nhãn hiệu, khiểu dáng, sáng chế, bố trí mạch, chỉ đãn địa lý cho các doanh nghiệp

  1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

(a) Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

(b) Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Người yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ, thay đổi về chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ.

  1. Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ

 Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng không cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

  1. Văn bản yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

Tuỳ theo nội dung cần sửa đổi, văn bản yêu cầu bao gồm các tài liệu sau đây:

(a) Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ, yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ;

(b) Bản gốc văn bằng bảo hộ;

(c) Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

(d) Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

(e) Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

(g) 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp);

(h) Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

(i) Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, phí thẩm định nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định.

Mẫu tờ khai sửa đổi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ download

» Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Dịch vụ Sửa đổi, Chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ: