Home Gia hạn văn bằng bảo hộ

Gia hạn văn bằng bảo hộ

Gia hạn văn bằng bảo hộ là đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký để bảo vệ giá trị tài sản Sở hữu trí tuệ, duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp gồm: Gia hạn Nhãn hiệu, gia hạn logo, gia hạn sáng chế, gia hạn kiểu dáng công nghiệp, gia hạn bố trí mạch tích hợp, gia hạn chỉ dẫn địa lý. Việc không gia hạn giống như bạn để cho đối thủ có cơ hội tăng sức cạnh tranh cao hơn với doanh nghiêp của mình.

No posts to display

Bài viết mới