Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là công việc bắt buộc để duy trì hiệu lực của văn bằng được nhà nước bảo hộ, Nếu không được gia hạn thì văn bằng sẽ hết hiệu lực

  1. Trình tự thủ tục gia hạn:

– Tiếp nhận đơn:
Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Xử lý đơn:
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

– Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai (02 bản theo mẫu);
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
+ Giấy uỷ quyền (cung cấp khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn/từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

» Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ: