Đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ có phải không?

Đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ có phải không? Câu hỏi: Tôi có mua một miếng đất, bên bán cho tôi được thừa kế từ đời ông cha để lại rất lâu rồi mà chưa được cấp sổ đỏ. Cách đây 2 năm tôi có tiến hành xin cấp sổ đỏ thì được chính quyền xã trả lời rằng đất tôi mua đang nằm trong quy hoạch nên không được cấp sổ đỏ. Năm nay tôi được biết là quy hoạch đó đã bị thu hồi rồi nên đang có ý định xin cấp sổ đỏ. Vậy, tôi xin hỏi:  Việc cán bộ xã trả lời rằng đất đang trong quy hoạch nên không được cấp sổ đỏ có đúng không?. Nếu đã hết quy hoạch tôi có có thể xin cấp sổ đỏ có được không và trình tự, thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ

Tư vấn:

1. Việc cán bộ xã trả lời rằng đất đang trong quy hoạch nên không được cấp sổ đỏ là đúng hay sai?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Việc này đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả và là cơ sở  để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định quyền của người sử dụng đất đối với phần đất thuộc diện quy hoạch như sau:

– Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 nêu rõ: Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy có hai trường hợp xảy ra:

1. Được đăng ký cấp GCNQSDĐ: Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có việc thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Không được đăng ký cấp GCNQSDĐ: Đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng thì người sử dụng đất sẽ không thực hiện được thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, khi có thông tin đất nằm trong quy hoạch cần nắm bắt rõ có thông báo, quyết định thu hồi đất không. Từ đó mới có căn cứ để xác định việc không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn là đúng hay sai.

2. Xin cấp sổ đỏ theo trình tự, thủ tục như thế nào khi đất đã hết quy hoạch?

Khi có công bố hủy bỏ thu hồi đất từ chính quyền địa phương thì người sử dụng đất có thể làm hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.1. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân gồm:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP);

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2.2. Trình tự thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất

Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, cập nhật thông tin đất đai…

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận; Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp

Bước 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ

Người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 4. Trả kết quả

Người sử dụng đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp giấy chúng nhận là không quá 30 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ, không tính ngày nghỉ.

» Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ

» Luật sư tư vấn luật đất đai