Dịch vụ đăng ký và cam kết công bố giá vật liệu xây dựng

Dịch vụ đăng ký và cam kết công bố giá vật liệu xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có nhu cầu đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) hàng tháng
– Đăng ký và cam kết đưa thông tin đăng tải trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng

Dịch vụ đăng ký và cam kết công bố giá vật liệu xây dựng

Hồ sơ quy định đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng

1. Hồ sơ đăng ký công bố lần đầu về đăng ký giá sản phẩm vật liệu xây dựng:
– Công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị được công bố giá vật liệu xây dựng (nêu rõ thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá, địa chỉ nhà máy sản xuất của đơn vị, nêu rõ thời điểm giá vật liệu đề nghị công bố bắt đầu có hiệu lực).
– Đăng ký kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp vật liệu xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp, phù hợp với chủng loại vật liệu đề nghị công bố;
– Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá;
– Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có);
– Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng của cấp có thẩm quyền cấp (đối với các sản phẩm không thuộc danh mục theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng);
– Chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy theo danh mục được quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng;
– Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất);
– Catalog giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm;
– Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm thuế GTGT và là giá bán tại trung tâm thành phố).

2. Trong thời kỳ công bố giá, nếu các đơn vị có sự thay đổi về: giấy phép, địa điểm, giá bán, danh sách phân phối…thì bổ sung hồ sơ để được công bố kỳ tiếp theo như sau:
– Công văn gửi Liên Sở Tài chính-Xây dựng đề nghị được công bố vật liệu;
– Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá (nếu thay đổi);
– Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu thay đổi);
– Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm thuế GTGT và là giá bán đến chân công trình) (nếu thay đổi);
– Nguyên nhân thay đổi giá bán của sản phẩm so với kỳ công bố trước (nếu có);
– Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

3. Yêu cầu đối với hồ sơ:
– Toàn bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu của đơn vị cung cấp;
– Thời điểm tiếp nhận hồ sơ công bố giá

Đối với đơn vị doanh nghiệp đã được Sở Xây dựng đăng công bố giá vật liệu xây dựng thì gửi công văn (theo mẫu của Sở Xây dựng) đến sở để tiếp tục thực hiện. Trường hợp có thay đổi một trong các nội dung theo quy định về hồ sơ công bố giá vật liệu xây dựng đã đăng ký thì nộp bổ sung hồ sơ nội dung thay đổi.

» Dịch vụ xin giấy phép con cho doanh nghiệp

» Dịch vụ đăng ký dán nhãn năng lượng sản phẩm

Dịch vụ đăng ký và cam kết công bố giá vật liệu xây dựng: