Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. Sau đây là toàn văn nội dung của TT 19/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn điều chỉnh tăng,...

Quy định về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nghị định này quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ...

Quy định về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Về phạm vi điều chỉnh, nghị...

Chế độ nhuận bút cho tác giả tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật

Chế độ nhuận bút mới cho tác giả tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật và một số loại hình khác Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm...

Quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt

Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam,...

Không sử dụng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch góp vốn

Không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Bộ Tài chính ban đã hành Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29-1-2015  hướng...

Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...

Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 103/2013/NĐ-CP Hà Nội,...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

Nghị định 118/ 2015/ NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu...

Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11. Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam...
Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Một số quy định mới trong Luật Phá Sản

Thay đổi tiêu chí xác định DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Nếu như Luật Phá sản năm 2004 quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ...

Bài viết mới