Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 99/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011 NGHỊ...

Nghị định 202/ 2013/ NĐ-CP quản lý phân bón

Nghị định 202/ 2013/ NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về...

Thông tư 29/ 2014/ TT-BCT về sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ

Thông tư 29/ 2014/ TT-BCT về sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ và phân bón khác theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP. BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- SỐ: 29/2014/TT-BCT Hà...

Thông tư 41/ 2014/ TT-BNNPTNT về quản lý phân bón

Việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón khác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang, ghi âm, ghi hình, định vị Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là điều kiện...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng...
Nghị định 20 quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Nghị định 20-2017 quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017 Nghị định 20: Mốc quan...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa...

Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ,...

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn ND 100/2016 luật thuế và luật quản lý thuế...

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng,...

Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng...

Những điểm mới Luật Đầu tư 2014

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư ngày 26/11/2014  và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định...

Một số điểm mới về luật bảo hiểm có hiệu lực năm 2016

Tổng hợp một số điểm mới trong Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực năm 2016 để doanh nghiệp nắm và thực hiện. Thứ nhất: Luật mở rộng đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, các...

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm...

Nghị định 103/2014/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc

Nghị định 103/ 2014/ NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp hợp tác xã... CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 46/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...

Quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể nghị định này quy định chi...

Luật kiểm toán độc luật

Luật kiểm toán độc luật quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm...

Bài viết mới