Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn ND 100/2016 luật thuế và luật quản lý thuế...

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng,...

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội,...

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm...

Quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể nghị định này quy định chi...

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh...

Thông tư 32/2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang, ghi âm, ghi hình, định vị Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là điều kiện...

Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...

Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 103/2013/NĐ-CP Hà Nội,...

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu theo hợp đồng lao động

Nghị định 38/2022/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu làm việc theo hợp đồng lao động.  CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 38/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa...

Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ,...

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh...
Nghị định 20 quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Nghị định 20-2017 quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017 Nghị định 20: Mốc quan...

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định...

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013  THÔNG...

Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

Nghị định 104/2007/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nghị định 104/2007/NĐ-CP kinh doanh dịch vụ đòi nợ. CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 104/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007  NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH...

Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11. Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định Luật an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn...

Quy định về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Về phạm vi điều chỉnh, nghị...

Bài viết mới