Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ...

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -...

Quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt

Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam,...

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Luật Bảo vệ môi trường 2014. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014  LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn...

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT...

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội,...

Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về quản lý website thương mại điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng...

Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng...

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây...

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Một số điểm mới về luật bảo hiểm có hiệu lực năm 2016

Tổng hợp một số điểm mới trong Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực năm 2016 để doanh nghiệp nắm và thực hiện. Thứ nhất: Luật mở rộng đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, các...

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ...

Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

Thông tư 32/2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...

Thông tư 41/ 2014/ TT-BNNPTNT về quản lý phân bón

Việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón khác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 99/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011 NGHỊ...

Nghị định 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015  NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ...

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường...

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 13/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe