Home Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 46/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...
Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Một số quy định mới trong Luật Phá Sản

Thay đổi tiêu chí xác định DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Nếu như Luật Phá sản năm 2004 quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. Sau đây là toàn văn nội dung của TT 19/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn điều chỉnh tăng,...

Luật kiểm toán độc luật

Luật kiểm toán độc luật quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm...

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Luật...

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Nghị định...

Quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể nghị định này quy định chi...

Quy định về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nghị định này quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ...

Quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt

Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam,...

Chế độ nhuận bút cho tác giả tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật

Chế độ nhuận bút mới cho tác giả tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật và một số loại hình khác Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm...

Quy định về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Về phạm vi điều chỉnh, nghị...

Không sử dụng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch góp vốn

Không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Bộ Tài chính ban đã hành Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29-1-2015  hướng...

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định...

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013  THÔNG...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 65/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH QUY...

Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về quản lý website thương mại điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng...

Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH...

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang

Nghị định 66/2017/NĐ-CP điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang, ghi âm, ghi hình, định vị Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là điều kiện...

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội,...

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 52/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe