Home Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt

Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam,...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu...

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. Sau đây là toàn văn nội dung của TT 19/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn điều chỉnh tăng,...

Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

QUỐC HỘI Luật số: 46/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm...

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi quy định BHXH bắt buộc

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã...

Luật kiểm toán độc luật

Luật kiểm toán độc luật quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm...

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nhỏ và vừa

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nhỏ và vừa. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu...

Quy định về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Nghị định này quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ...

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường...

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 13/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Một số quy định mới trong Luật Phá Sản

Thay đổi tiêu chí xác định DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Nếu như Luật Phá sản năm 2004 quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ...

Không sử dụng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch góp vốn

Không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Bộ Tài chính ban đã hành Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29-1-2015  hướng...

Thông tư 03/2016/TT-BYT hoạt động kinh doanh dược liệu 2016

Thông tư 03/2016/TT-BYT hoạt động kinh doanh dược liệu 2016 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG...

Những điểm mới Luật Đầu tư năm 2020

Những điểm mới Luật Đầu tư năm 2020 áp dụng từ 2021. Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày...

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội,...

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu theo hợp đồng lao động

Nghị định 38/2022/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu làm việc theo hợp đồng lao động.  CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 38/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6...

Thông tư số 41/2011/TT-BYT cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám...

Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BỘ Y TẾ ______________ Số:  41/2011/TT-BYT CỘNG HÒA...

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây...

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Bài viết mới