Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có những ưu điểm gì?
Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài có rất nhiều ưu điện mà các bên có thể lựa chọn hình thức này:

Thứ nhất, trọng tài có tính linh hoạt, độc lập so với tòa án.
Điều này được thể hiện ở chỗ, trong quá trình tố tùng trọng tài, các bên được tự do chỉ định trọng tài viên cho mình và được tự do thỏa thuận về các trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, luật áp dụng…

Thứ hai, trọng tài có khả năng đảm bảo bí mật trong thương mại, về tranh chấp do trọng tài được giải quyết không công khai; các trọng tài viên có trách nhiệm giữ gìn bí mật về vụ tranh chấp.
Thứ ba, tố tụng trọng tài đỡ tốn kém và nhanh chóng hơn so với tòa án do
(1) thủ tục đơn giản hơn tòa án,
(2) các bên có khả năng chọn trọng tài viên am hiểu về lĩnh vực tranh chấp để giải quyết nhanh chóng vấn đề; và
(3) quyết định của trọng tài có tính chung thẩm nên việc kháng cáo, kháng nghị về mặt nội dung bị loại trừ.