Tư vấn quyền nuôi con trên 7 tuổi khi ly hôn

Tư vấn quyền nuôi con trên 7 tuổi khi ly hôn và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con
Xin chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn được hỏi. Tôi và chồng tôi có một đứa con đã hơn 7 tuổi. Gần đây, giữa vợ chồng tôi không còn tình cảm, ai biết phận người đô. Nay tôi muốn ly hôn.
Cho tôi hỏi: Tôi muốn giành quyền nuôi con khi ly hôn có được không? Nếu tôi nuôi con, thì chồng tôi có nghĩa vụ gì với con tôi sau này không?

» Tư vấn thủ tục ly hôn

» Tư vấn giành lại quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Tư vấn về quyền nuôi con:
Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi của mình. Với thắc mắc của bạn chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
1. Tôi muốn giành quyền nuôi con có được không?
Có các trường hợp sau, bạn có thể giành được quyền nuôi con:
+ Trường hợp 1: Bạn và chồng bạn thỏa thuận được về việc nuôi con sau khi ly hôn rằng bạn sẽ là người nuôi con.
+ Trường hợp 2: Theo nguyện vọng của con khi con muốn ở với mẹ.
Theo khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
“Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.

– Theo thông tin bạn cung cấp, con của bạn đã trên 7 tuổi, nếu giữa bạn và chồng bạn không thỏa thuận được người trực tiếp nuôi con, Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con bạn (do con bạn đã trên 7 tuổi). Nếu con bạn có nguyện vọng muốn được ở với bạn, trong trường hợp này, bạn sẽ là người trực tiếp nuôi con.

2. Nếu tôi nuôi con, thì chồng tôi có nghĩa vụ gì với con tôi sau này?
Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó”.

Như vậy, nếu bạn là người trực tiếp nuôi con, thì chồng bạn tức là cha của cháu phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đến khi cháu đủ 18 tuổi.

» Giành lại quyền nuôi con khi con lên 7 tuổi

» Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn là bao nhiêu

Tư vấn về quyền nuôi con, tranh tụng ly hôn tại Tòa án: