Kinh nghiệm đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm đầu tư nước ngoài của SB law đã tư vấn cho nhiều công ty nước ngoài và nhiều dự án thành công, một số vụ việc điển hình như sau:

  • Năm 2015 và 2016, SB law tiếp tục được The Legal500 xếp hạng trong lĩnh vực M&A và tư vấn đầu tư nước ngoài.
  • Trợ giúp Công ty VNPT Global (Công ty thành viên của Tập đoàn VNPT) thành lập văn phòng đại diện tại Cambodia;
  • Trợ giúp Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – MB – hoàn thiện các thủ tục triển khai hoạt động chi nhánh tại Cambodia;
  • Hỗ trợ Stalheim Industries Sdn Bhd thành lập liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Inovar (Việt Nam). Inovar (Việt Nam) được cấp phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ván sàn và các sản phẩm có liên quan. Dịch vụ bao gồm chuẩn bị Hợp đồng liên doanh, chuẩn bị các tài liệu xin cấp phép, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Trợ giúp IBM Việt Nam tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.;
  • Trợ giúp cho Metiseko International Co., Ltd – một công ty Hồng Kông thành lập cơ sở sản xuất vải và may mặc tại miền trung Việt Nam;
  • Trợ giúp Esco Global – một công ty Singapore thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài để hoạt động kinh doanh phân phối tại Việt Nam;
  • Trợ giúp SmartEbook.com Co., Ltd thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số;
  • Trợ giúp Bridge Minds Consulting Pte., Ltd thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh trong sản xuất phần mềm;

Hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ascott Management Company Limited, Hanoi Somerset Tower, Hoa Binh Somerset Tower, Thuy Duong Somerset Tower.

» Tư vấn Đầu tư vào Việt Nam

» Tư vấn đầu tư