Tư vấn nhượng quyền thương mại vào Việt Nam

Chúng tôi là đại diện của một thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài, chúng tôi muốn kinh doanh nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam, đề nghị SB law tư vấn cụ thể?

– Luật sư trả lời: Liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng về nhượng quyền thương mại vào Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi tới ông và Quý công ty bản tư vấn sơ bộ cũng như báo giá cho các công việc pháp lý liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam như sau:

Hoạt động nhượng quyền thương mại cần lưu ý những điểm sau:

1. Về điều kiện được phép hoạt động nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Điều 5.1[1], Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của chính phủ thì bên nhượng quyền thương mại chỉ đủ điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Do đó, để có thể thực hiện hoạt động này hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền phải hoạt động ít nhất 01 năm.

2. Về trình tự, thủ tục bắt buộc phải thực hiện

Theo quy định tai Điều 17a.1.a[2] của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP thì việc đăng ký nhượng quyền thương mại chỉ áp dụng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

Do đó, sau khi đáp ứng được điều kiện về hoạt động nhượng quyền thương mại, trong trường hợp hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện trong phạm vi Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương mà thay vào đó sẽ phải báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính (Điều 17a.2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã dẫn).

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, pháp luật nước sở tại cần phải được tuân thủ.

– CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN, PHÍ DỊCH VỤ

Liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại, chúng tôi có thể hỗ trợ ông và Quý công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

  • Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ công thương trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
  • Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Chi phí cho mỗi công việc nêu trên cụ thể như sau:

STT

Công việc Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

1

Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại Không yêu cầu

2

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ công thương 16.500.000 40.000.000

3

Phí dịch tài liệu 100.000/100 từ

4

Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ 3.500.000

Lưu ý:

  • Các chi phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT.

Chúng tôi hi vọng rằng tư vấn trên đây có thể giúp ích cho ông và Quý công ty. Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

[1] Điều 05: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây

  1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm

[2] Điều 17a. Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền:

  1. Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:
  2. a) Nhượng quyền trong nước;
  3. b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.
  4. Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương

» Tư vấn pháp luật thương mại

Tư vấn nhượng quyền thương mại: