Luật sư tư vấn pháp luật Y tế

Luật sư tư vấn pháp luật Y tế. Các chính sách pháp luật y tế, các dịch vụ khám chữa bệnh đang là một trong những vấn đề cốt lõi của sự phát triển. Các doanh nghiệp tư nhân hoạt động, cung cấp các dịch vụ y tế đang hình thành và phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, pháp luật nước ta quy định về lĩnh vực y tế rất chặt chẽ và phức tạp. Nếu bạn gặp các khó khăn, vướng mắc với các chính sách của nhà nước khi thực hiện hay có thiệt hại trong quá trình khám chữa bệnh, các dịch vụ trong lĩnh vực y tế  thì liên hệ với Luật sư y tế để tư vấn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong vụ việc của bạn.

Luật sư tư vấn pháp luật y tế

1. Lĩnh vực tư vấn pháp luật y tế

Luật sư tư vấn luật y tế sẽ giúp đảm bảo các vấn đề pháp lý để quý khách hàng hoạt động được an toàn, bảo vệ quyền lợi của quý khách với chi phí hợp lý nhất với các nội dung sau:

–  Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, dược;

– Tư vấn Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng đăng ký giấy phép hoạt động; chứng nhận chất lượng cho cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, bệnh viện;

– Tư vấn xử lý các trường hợp về dịch vụ khám chữa bệnh;

– Tư vấn hỗ trợ khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong hoạt động y tế;

– Tư vấn các điều kiện đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh;

– Tư vấn về thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong hoạt động y tế;

– Luật sư bào chữa tội liên quan đến tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

2. Quy trình tư vấn pháp luật y tế

Luật sư thực hiện dịch vụ luật sư tư vấn luật y tế theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng;

Bước 2: Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn;

Bước 3: Tiến hành tư vấn, soạn thảo hồ sơ và đại diện thực hiện các hoạt động cần thiết để phục vụ nhu cầu của khách hàng; 

Bước 4: Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước hoặc đại điện bảo vệ quyền lợi của khách hàng; 

Bước 5: Giao hồ sơ, giấy tờ đã hoàn thành cho khách hàng.

» Tư vấn điều kiện kinh doanh dược

» Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực y tế

Thuê luật sư tư vấn, bảo vệ pháp luật trong vụ án về lĩnh vực y tế: