Dịch vụ xin trích lục giấy khai sinh

Dịch vụ xin trích lục giấy khai sinh. Khi bị mất giấy khai sinh bản gốc để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến giấy khai sinh như: Làm thủ tục thừa kế; khởi kiện, giải quyết ly hôn; đăng ký kết hôn, xin cấp visa; cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc trích lục để giữ bản sao khi có nhu cầu sử dụng sau này.

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ làm thủ tục xin trích lục giấy khai sinh tại UBND

Người bị mất giấy khai sinh có thể tự xin trích lục bản sao hoặc thông qua uỷ quyền thực hiện việc trích lục .

1. Ủy quyền trích lục khai sinh

Nếu không thể đến trực tiếp xin bản sao trích lục khai sinh, bạn có thể ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục này. Khoản 2 Điều 6 Luật Hộ tịch quy định:

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

Trong trường hợp này, ngoài các giấy tờ thông thường khi xin cấp bản sao trích lục khai sinh, bạn cần chuẩn bị giấy ủy quyền. Theo Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP:

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2. Hồ sơ xin trích lục khai sinh

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Hồ sơ xin cấp trích lục giấy khai sinh cần chuẩn bị gồm:

  • Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh;
  • Xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh;
  • Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục phải có văn bản ủy quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục giấy khai sinh, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục cho người yêu cầu.

3. Cơ quan đăng ký khai sinh được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

Về cơ quan cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 63 Luật Hộ tịch quy định cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau:

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014:

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Vì thế, người có quyền xin cấp bản sao trích lục khai sinh tại:

– Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Cơ quan đăng ký hộ tịch: Thông thường là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu khai sinh có yếu tố nước ngoài).

Tuy nhiên, hiện nay, Cơ sở dữ liệu hộ tịch chưa được cập nhật hoàn thiện thì việc cấp trích lục giấy đăng ký khai sinh vẫn được cấp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh nơi cá nhân đã đăng ký khai sinh trước đây. Vì thế, cá nhân xin cấp trích lục khai sinh phải quay lại nơi từng cấp khai sinh trước đây.

» Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

» Thủ tục xin trích lục bản sao giấy khai sinh cho người chết

Dịch vụ làm thủ tục xin trích lục giấy khai sinh: