Tư vấn các khoản nợ thanh toán khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn các khoản nợ thanh toán khi giải thể doanh nghiệp.
Khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Khi công ty đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ mà công ty có nghĩa vụ phải thanh toán sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như thế nào, và phần còn lại sẽ xử lý ra sao?

Luật sư tư vấn các khoản nợ được thanh toán khi tiến hành giải thể doanh nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

“a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác” (khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp như đã nêu ở trên “phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần” (khoản 6 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật An Ninh qua để tư vấn pháp luật 0768236248 Chat Zalo, hoặc E-mail: luatsubaoho@gmail.com.

» tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp

Tư vấn các khoản nợ thanh toán khi giải thể doanh nghiệp: