Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2015

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự.

Sau đây là tổng hợp Nghị Quyết, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2015 mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề:

Bộ Luật Dân sự năm 2015: (Hiệu lực: 01/01/2017)

 • Phần thứ 1: Những quy định chung; Quyền dân sự; cá nhân và quyền nhân thân 
 • Phần thứ 1: Pháp nhân, tài sản, giao dịch dân sự, đại diện và thời hạn thời hiệu
 • Phần thứ 2: Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
 • Phần thứ 3: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự
 • Phần thứ 4, 5, 6: Thừa kế, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành

Văn bản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2015

 • Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn mới nhất về áp dụng Bộ luật dân sự
 • Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự
 • Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự
 • Hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2015 – những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn
 • Bộ Luật dân sự 2015 Tiếng Anh – The Civil Code Law 2015

Quy định về giao dịch, hợp đồng dân sự

 • Các văn bản, giao dịch, hợp đồng buộc phải có công chứng chứng thực
 • Luật thương mại 2005
 • Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (Hiệu lực 05/4/2019)
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  1. Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  2. Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
 • Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản (Hiệu lực 15/03/2019)
 • Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Văn bản liên quan đến Quyền nhân thân

 • Luật Hộ tịch năm 2014 (Quyền nhân thân)
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính
  • Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính (Quyền xác định lại giới tính)
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể)
 • Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể người)
 • Luật Hôn nhân – Gia đình và các văn bản hướng dẫn cập nhật mới nhất (Quyền về hôn nhân và gia đình)
 • Luật nuôi con nuôi 2010 (Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi)
 • Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (Quyền đối với quốc tịch)
 • Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (Quyền đối với tôn giáo, tín ngưỡng)
 • Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn (Quyền tự do đi lại, cư trú)
 • Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn (Quyền lao động)
 • Luật trẻ em 2016 (Quyền của trẻ em)
 • Luật khoa học và công nghệ năm 2013 (Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo)
 • Luật Doanh nghiệp 2014 (Quyền tự do kinh doanh)
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Luật Thương mại

Quy định về quyền đối với tài sản, đất đai

 • Các quyền về đất đai
 • Nghị định 29/2018/NĐ-CP về quy định trình tự, thủ tục xác lập  quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Hiệu lực 05/3/2018)
 • Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (Hiệu lực 05/4/2019)
 • Quy định mới về họ, hụi trong Bộ Luật Dân sự 2015
 • Luật đấu giá tài sản 2016 
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

Quy định về giao dịch dân sự về nhà ở

 • Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị định 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
 • Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Quy định về giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, bảo lãnh trong giao dịch dân sự

 • Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm
  1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
  2. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
 • Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
 • Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quy định về pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 • Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
 • Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
 • Luật hợp tác xã 2012
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã

Quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan

 • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ
  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
  • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Quy định về giải quyết các vụ án dân sự, tranh chấp dân sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (Hiệu lực 01/7/2018)
 • Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 • Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
 • Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
 • Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
 • Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự
 • Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự
 • Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân
 • Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
 • Công văn 77/2003/HĐTP về giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP
 • Công văn 81/2002/TANDTC giải đáp các vấn đề trong giải quyết dân sự
 • Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Thông tư 103/2009/TT-BTC về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 • Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 • Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Hiệu lực 01/04/2016)

Xử lý vi phạm, tội phạm liên quan đến lĩnh vực dân sự

 • Bình luận Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự – Điều 201 Bộ luật dân sự
 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 • Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
 • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
 • Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Hiệu lực 15/01/2018)

Bộ luật dân sự năm 2005

 • Bộ Luật Dân sự (Từ chương I đến chương XVII)
 • Bộ Luật Dân sự (Từ chương XVIII đến chương XXXVI)
 • Tải Văn bản Bộ luật Dân sự 2005
 • Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự
 • Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 45/2005/QH11 về thi hành Bộ Luật Dân sự

Hết hiệu lực: (cập nhật 08/2019)

 • Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
 • Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
 • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị định 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng
 • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
 • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
 • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
 • Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
 • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
 • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 • Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 • Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009
 • Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
 • Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

» Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự