Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tội dâm ô trẻ em, được hiểu là hành vi của người đã thành niên kích thích tính dục (kích thích) của trẻ em bằng cách sờ, bóp… vào bộ phận sinh dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải sò bóp… những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác nhưng không có việc (và không có mục đích) giao cấu với trẻ em.

1. Thế nào là tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015?

Theo quy định tại Điều 146 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

2. Tư vấn và bình luận về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015.

Thứ nhất: Các yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em.

Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội này được thể hiện qua các dấu hiệu sau đây:
– Có hành vi kích dục đối với trẻ em như sờ, bóp, hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục (như dương vật) cọ sát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của trẻ em.
– Có hành vi buộc trẻ em sờ, bóp, cọ xát… vào những bộ phận kích thích tình dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác.

Cần lưu ý:
+ Các hành vi nêu trên đều chưa và không có mục đích giao cấu với trẻ em.
+ Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Theo chúng tôi chỉ được coi là có tội khi hành vi dâm ô đã được thực hiện. Nếu người thành niên có ý định dâm ô nhưng chưa có những hành vi cụ thể nào (có thể mới chỉ là hành vi quấy nhiễu tình dục hoặc ôm hôn bình thường) thì không cấu thành tội này.

Ví dụ: A là người thành niên, mới chỉ có lời nói mang tính kích dục với trẻ em B, nhưng chưa có hành động trực tiếp sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của B hoặc chưa có hành vi dụ dỗ hay buộc B phải sờ mó, hôn hít., bộ phận sinh dục hay các bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể của A. Trong trường hợp này, hành vi của A chưa cấu thành tội dâm ô với trẻ em.

Khách thể
Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.

Mặt chủ quan:
Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Chủ thể:
Chủ thể của tội dâm ô đối với trẻ em là bất kỳ người nào đã thành niên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Thứ hai: về hình phạt.
Mức hình phạt của tội phạm này được chia làm ba khung, cụ thể như sau:

– Khung một (khoản 1)
Có mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Được áp dụng đối với trường hợp tội phạm có đủ yếu tố cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan và chủ quan.

– Khung hai (khoản 2)
Có mức phạt tù từ ba năm đến bảy năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Phạm tội nhiều lần. Được hiểu là phải có từ hai lần trở lên phạm tội dâm ô với trẻ em. Mỗi lần phạm tội có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội dâm ô. Đồng thời các lần phạm tội đó chưa lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng được coi là phạm tội nhiều lần nếu một người dâm ô từ hai lần trở lên đốì với một trẻ em.

+ Đối với nhiều trẻ em. Được hiểu là trong một lần phạm tội, người phạm tội đã có hành vi dâm ô với hai trẻ em trở lên.

+ Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh (như giáo viên đối với học sinh, bác sĩ đối với bệnh nhân là trẻ em…)

+ Gây hậu quả nghiêm trọng. Được hiểu là từ việc dâm ô với trẻ em đã làm phát sinh những hậu quả nghiêm trọng khác đối với trẻ em (như do hành vi dâm ô của người phạm tội mà trẻ em đó đã phạm tội hiếp dâm, để thoả mãn tính dục hoặc gây ra sự sa đoạ, dâm dục, bỏ bê việc học hành và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường đối với nhiều học sinh là trẻ em…)

+ Tái phạm nguy hiểm (xem giải thích tự tự ở tội giết người).
Có mức phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. Được áp dụng đối với ác trường hợp phạm tội gây ra hậu quả rất nghiêm trọng (giống như trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng nêu ở trên nhưng mức độ, phạm vi hậu quả rất lớn so với hậu quả nghiêm trọng như gây bất bình, căm phẫn của quần chúng ở một vùng nhất định) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (như hậu quả gây ra làm hàng loạt trẻ em bị hư hỏng dẫn đến dư luận của cả nước bất bình căm phẫn…)

Thứ ba: Hình phạt bổ sung (khoản 4)
Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

» Luật sư bảo vệ cho bị hại

» Luật sư tư vấn luật hình sự