Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại Hàn Quốc

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại Hàn Quốc. Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Tài liệu, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp, khi sử dụng tại Việt Nam để: xin giấy phép lao động, đăng ký kết hôn, cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú, xin giấy phép đầu tư, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, lý lịch tư pháp… đều phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định để được công nhận về giá trị pháp lý của tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp, công nhận chữ ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Để thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ của Hàn Quốc sử dụng tại Việt Nam, cần thực hiện các thủ tục như sau:

1. Hợp pháp hóa giấy tờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ xác nhận con dấu và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, nơi đã cấp văn bản/tài liệu trên.

Thời gian thực hiện thủ tục là 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

2. Dịch thuật, công chứng giấy tờ sang tiếng Việt.

Với các tài liệu được cấp bằng tiếng nước ngoài, đều phải dịch thuật, công chứng ra tiếng việt trước khi nộp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Hàn Quốc, tài liệu trên phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng tại Phòng tư pháp của Quận hoặc Sở tư pháp (là các cơ quan có thẩm quyền xác nhận bản dịch thuật tiếng nước ngoài).

Thời gian thực hiện là 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

3. Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan lãnh sự Việt Nam.

Đây là bước cuối cùng để xác nhận giấy tờ/tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Hai cơ quan có thẩm quyền xác nhận là Cục Lãnh sự tại Hà Nội và Sở Ngoại vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan lãnh sự sẽ xác nhận con dấu và chữ ký của người ký tại Đại sứ quán Hàn Quốc là đúng và có giá trị.

Thời gian thực hiện là 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

» Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam
» Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Để được thẩm định tài liệu của bạn có phù hợp với quy định hợp pháp hóa hay không, vui lòng liên hệ để được tư vấn: