Thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự

Thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự. Giám định lại mang lại kết quả được xem là một bằng chứng vô cùng quan trọng trong một vụ án hình sự, do đó khi nhận thấy kết quả không đúng với sự thật khách quan, các đương sự trong vụ án hình sự có quyền đề nghị giám định lại tỷ lệ thương tích với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục giám định lại giúp vụ án được tiến hành một cách khách quan và tuân thủ pháp luật.

Thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự

1. Quy định pháp luật về giám định lại trong vụ án hình sự

Căn cứ theo Điều 211 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về việc giám định lại trong vụ án hình sự như sau:

 • Khi có nghi ngờ việc kết quả giám định tỷ lệ thương tật lần đầu không chính xác;
 • Việc giám định lại sẽ do người giám định khác thực hiện;
 • Cơ quan trưng cầu giám định sẽ tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng quyết định việc trưng cầu giám định lại. Nếu người trưng cầu giám định không chấp nhận, từ chối yêu cầu giám định lại thì phải thông báo bằng văn bản và nêu lý do cho người đề nghị giám định lại;
 • Nếu lần giám định đầu và lần hai có kết luận khác nhau thì người trưng cầu giám định sẽ quyết định về việc giám định lần hai;
 • Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Căn cứ và thủ tục cho việc giám định lại được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ nhằm không để dẫn đến oan sai hoặc bỏ sót tội phạm.

2. Quy định về giám định lại vụ án hình sự có trường hợp đặc biệt

Theo Điều 212 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong những trường hợp đặc biệt thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định về việc giám định lại sau khi đã có kết luận của Hội đồng giám định. Việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng mới thực hiện, những người đã tham gia giám định trước đó không được giám định lại. Kết luận giám định lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.

3. Thủ tục đề nghị giám định lại

Để có thể giám định lại trong vụ án hình sự sẽ được thực hiện qua những cách thức sau:

Khi vụ án đang trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố thì bạn trình bày ý kiến của mình về kết luận giám định tới Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát theo quy định tại Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị giám định lại thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định và trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận giám định cho các bên liên quan.

Khi vụ án đang trong giai đoạn xét xử, tại phiên tòa bạn có thể yêu cầu giám định lại và Hội đồng xét xử lúc này sẽ ra quyết định giám định lại hay không căn cứ theo Điều 316 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Khi Hội đồng xét xử, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đồng ý với việc yêu cầu giám định lại thì chi phí giám định sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thực hiện thanh toán chi phí giám định dựa trên Điều 6 và Điều 8 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13.

4. Hồ sơ cần thiết cho việc giám định

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012, hồ sơ cần thiết cho việc giám định lại trong vụ án hình sự bao gồm:

 • Văn bản đề nghị giám định lại;
 • Tài liệu, vật chứng có liên quan (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ chứng minh mình là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người đại diện hợp pháp của họ.

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật trong vụ án hình sự bao gồm các nội dung sau:

 • Đơn đề nghị giám định lại thương tật (về việc giám định lại phần trăm thương tật đối với bị hại là…);
 • Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Họ tên người đề nghị;
 • Các thông tin nhân thân của người đề nghị;
 • Căn cứ để đề nghị giám định lại;
 • Chữ ký người đề nghị giám định lại.

» Tư vấn Tố tụng hình sự vụ án cố ý gây thương tích

Luật sư tư vấn thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng: