Thư từ chối yêu cầu khách hàng

Thư từ chối yêu cầu khách hàng của luật sư

[Giấy tiêu đề]

[Ngày/tháng/năm]

[Tên người nhận

Chức vụ

Địa chỉ]

Gửi qua Fax:

Về việc: Cung cấp dịch vụ pháp lý

Thưa Ông,

Qua cuộc gặp gỡ với Ông ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng Ông [hoặc tên doanh nghiệp nếu khách hàng là người đại diện cho doanh nghiệp] đang tìm kiếm một văn phòng luật sư/ công ty luật để yêu cầu tư vấn nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Ông [hoặc tên doanh nghiệp] trong một tranh chấp với Công ty A

Chúng tôi được biết vụ việc này có liên quan chặt chẽ tới một tranh chấp khác, với một bên cũng là Công ty A, và một luật sư trong Công ty luật chúng tôi đã được mời làm người đại diện cho Công ty này.

Vậy nên, theo quy định tại điều __ của Luật Luật sư, chúng tôi buộc phải từ chối hồ sơ của Ông vì lý do xung đột lợi ích.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông và hy vọng chúng ta sẽ có dịp làm việc với nhau trong những hồ sơ khác.

Trân trọng kính chào,

…………………………..
Luật sư Giám đốc công ty luật…..

» Thư yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung

» Mẫu thư yêu cầu thanh toán phí luật sư