Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Danh mục 284 biểu ngữ, giấy tờ, sổ sách về điều tra vụ án hình sự. Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được Bộ Công an ban hành ngày 14/12/2017. Trong đó, đáng chú ý là danh mục 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được sử dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Download: Danh mục biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra vụ án hình sự

STT

Tên biểu mẫu

(1)

(2)

1. Biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
1 Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
2 Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
3 Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
4 Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
5 Quyết định phân công cho cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
6 Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
7 Quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
8 Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
9 Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm
10 Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
11 Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
12 Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm
13 Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
14 Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
15 Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm
16 Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú/đầu thú
17 Thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú
2. Biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế
2.1. Các biện pháp ngăn chặn
1 Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
2 Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
3 Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
4 Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp
5 Biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
6 Lệnh bắt bị can để tạm giam
7 Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
8 Biên bản bắt bị can để tạm giam
9 Quyết định tạm giữ
10 Quyết định gia hạn tạm giữ
11 Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
12 Lệnh tạm giam
13 Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam
14 Đề nghị gia hạn tạm giam
15 Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn (Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú)
16 Quyết định về việc bảo lĩnh
17 Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
18 Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
19 Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
20 Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm
21 Đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm
22 Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
23 Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
24 Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú
25 Quyết định tạm hoãn xuất cảnh
26 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
27 Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
28 Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
29 Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
30 Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn
31 Quyết định trả tự do
32 Quyết định truy nã bị can (Sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự)
33 Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án)
34 Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định)
35 Quyết định truy nã (Sử dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam bỏ trốn)
36 Quyết định đình nã
37 Biên bản bắt người phạm tội quả tang
38 Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang
39 Biên bản phạm tội quả tang (Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở cơ sở giam giữ)
40 Biên bản bắt người đang bị truy nã
41 Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã
42 Biên bản giao, nhận người bị bắt
43 Thông báo về việc… (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)
44 Quyết định giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom
45 Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom (quy định tại Điều 120 BLTTHS)
46 Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác chăm nom
47 Thông báo về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom
48 Quyết định áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam
49 Biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam
50 Thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam
2.2. Biện pháp cưỡng chế
1 Quyết định áp giải
2 Biên bản áp giải
3 Quyết định dẫn giải
4 Biên bản dẫn giải
5 Biên bản giao, nhận người bị áp giải/dẫn giải
6 Lệnh kê biên tài sản
7 Biên bản kê biên tài sản
8 Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản
9 Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
10 Lệnh phong tỏa tài khoản
11 Biên bản phong tỏa tài khoản
12 Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản
13 Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản
14 Thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản
3. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can
1 Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
2 Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
3 Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
4 Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
5 Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
6 Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
7 Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên
8 Quyết định huỷ bỏ quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên
9 Quyết định ủy quyền khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt
10 Quyết định phân công cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
11 Quyết định thay đổi cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
12 Quyết định thay đổi cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
13 Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
14 Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
15 Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
16 Quyết định khởi tố vụ án hình sự
17 Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
18 Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
19 Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
20 Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
21 Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự
22 Quyết định nhập vụ án hình sự
23 Quyết định tách vụ án hình sự
Ghi chú: Từ mẫu số 97 đến mẫu số 104 sử dụng chung cho cả pháp nhân
24 Quyết định ủy thác điều tra
25 Quyết định khởi tố bị can
26 Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
27 Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
28 Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
29 Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can
30 Kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)
31 Quyết định rút vụ án để điều tra
32 Đề nghị chuyển vụ án (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)
4. Biểu mẫu sử dụng trong việc tiến hành các biện pháp điều tra
1 Lệnh khám xét khẩn cấp
2 Thông báo về việc khám xét khẩn cấp
3 Lệnh khám xét
4 Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét
5 Biên bản khám xét
6 Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
7 Thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
8 Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
9 Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
10 Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
11 Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử
12 Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu
13 Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu (Sử dụng trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu)
14 Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu
15 Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ
16 Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ
17 Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét
18 Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản
19 Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu
20 Biên bản giao, nhận vật chứng
21 Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử
22 Quyết định xử lý vật chứng
23 Lệnh nhập kho vật chứng
24 Lệnh xuất kho vật chứng
25 Biên bản khám nghiệm hiện trường
26 Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
27 Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông
28 Sơ đồ hiện trường
29 Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông
30 Bản ảnh hiện trường
31 Bản ảnh dấu vết đường vân thu giữ ở hiện trường
32 Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường
33 Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi
34 Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi
35 Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi
36 Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể
37 Quyết định thực nghiệm điều tra
38 Biên bản thực nghiệm điều tra
39 Quyết định trưng cầu giám định
40 Quyết định trưng cầu giám định bổ sung
41 Quyết định trưng cầu giám định lại
42 Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định
43 Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại
44 Bản ảnh giám định
45 Biên bản giám định
46 Biên bản giám định dấu vết súng, đạn
47 Biên bản giám định chất ma túy
48 Kết luận giám định
49 Kết luận giám định của Hội đồng giám định
50 Thông báo kết luận giám định
51 Biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định
52 Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định
53 Yêu cầu định giá tài sản
54 Yêu cầu định giá lại tài sản
55 Bản kết luận định giá tài sản
56 Thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản
57 Thông báo không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản
58 Quyết định trưng cầu người phiên dịch
59 Quyết định trưng cầu người dịch thuật
60 Quyết định thay đổi trưng cầu người phiên dịch hoặc người dịch thuật
61 Lệnh trích xuất và áp giải (theo quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)
62 Thông báo về việc tiến hành các biện pháp điều tra
63 Phiếu yêu cầu trích xuất
64 Biên bản hỏi cung bị can
65 Biên bản ghi lời khai
66 Biên bản đối chất
67 Biên bản nhận dạng
68 Biên bản về việc ghi âm giọng nói
69 Biên bản nhận biết giọng nói
70 Biên bản xác minh
71 Biên bản làm việc
72 Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
73 Danh bản
74 Chỉ bản
75 Yêu cầu tra cứu trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự
76 Trích lục tiền án, tiền sự
77 Trích sao bản án hình sự
78 Lý lịch cá nhân
79 Lý lịch bị can
80 Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)
81 Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)
82 Giấy mời (bìa 100g/m2)
83 Giấy biên nhận
84 Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)
5. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành biện pháp điều tra đặc biệt
1 Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
2 Đề nghị phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
3 Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
4 Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
5 Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
6 Đề nghị quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Dùng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)
7 Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)
8 Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra Quân sự khu vực)
6. Biểu mẫu sử dụng trong việc tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra
1 Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
2 Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
3 Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
4 Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
5 Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can
6 Quyết định đình chỉ điều tra bị can
7 Quyết định phục hồi điều tra bị can
8 Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
9 Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
10 Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can
11 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố
12 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra
13 Biên bản giao, nhận
14 Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án
15 Biên bản về việc đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án (Sử dụng theo yêu cầu của bị can/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi kết thúc điều tra)
7. Biểu mẫu sử dụng đối với người bào chữa
1 Yêu cầu phân công người bào chữa (Trong trường hợp chỉ định người bào chữa)
2 Thông báo về việc đăng ký bào chữa
3 Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa
4 Thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa
5 Thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra
6 Biên bản về việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa
7 Biên bản giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật
8 Biên bản về việc đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án (Dùng cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự)
9 Biên bản về việc người bào chữa vi phạm quy định việc gặp người bị bắt, bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam
8. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
1 Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi
2 Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách
3 Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng
4 Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng
5 Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
6 Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát
7 Quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi
9. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng thủ tục rút gọn
1 Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
2 Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
3 Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn
10. Biểu mẫu sử dụng khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự
1 Quyết định giải quyết khiếu nại
2 Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại
3 Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo
4 Quyết định giải quyết tố cáo
5 Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo
11. Biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác
1 Đề nghị áp dụng/thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ
2 Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ
3 Quyết định bổ sung biện pháp bảo vệ
4 Quyết định thay đổi biện pháp bảo vệ
5 Biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ
6 Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ
7 Thông báo về việc không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ
12. Biểu mẫu sử dụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân
1 Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
2 Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
3 Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
4 Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
5 Đề nghị phê chuẩn Quyết định thay đổi/bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
6 Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân
7 Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân
8 Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân
9 Đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng
10 Quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng
11 Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân
12 Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân
13 Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân
14 Biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân
15 Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của pháp nhân
16 Biên bản hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân
17 Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân
18 Quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân
19 Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân
20 Đề nghị phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân
21 Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án
22 Đề nghị phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án
23 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân đề nghị truy tố
24 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra
13. Bìa hồ sơ vụ án hình sự
1 Bìa hồ sơ vụ án hình sự

(Kích thước 50 cm x 33 cm; giấy bìa Kráp 170g/m2)

2 Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án
14. Sổ về điều tra hình sự
1 Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
2 Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm
3 Sổ thụ lý vụ án (Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự Quyết định khởi tố bị can…)
4 Sổ theo dõi các văn bản tố tụng (Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)
5 Sổ công văn đi của hoạt động tố tụng hình sự (Theo dõi các công văn của cơ quan tiến hành tố tụng)
6 Sổ công văn đến của hoạt động tố tụng hình sự
7 Sổ đăng ký bào chữa

» Tư vấn luật hình sự