Tại sao nên thành lập doanh nghiệp

Tại sao nên thành lập doanh nghiệp. Với môi trường kinh doanh mở phức tạp và cạnh tranh như hiện nay. Việc thành lập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn nhận được sự bảo hộ từ pháp luật, mang lại vị trí, chỗ đứng cho công việc kinh doanh.

1. Những lợi thế khi thành lập doanh nghiệp
– Khi thành lập doanh nghiệp sẽ sử dụng con dấu riêng để ký kết các hợp đồng mua bán, tạo sự bảo đảm, tin cậy về mặt pháp lý cho việc mua bán, tạo uy tín cho khách hàng;
– Pháp luật có những quy định cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp, dễ dàng giải đáp được những vướng mắc về thủ tục thành lập;
– Có những ưu đãi trong việc vay vốn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
– Một số loại hình doanh nghiệp có thể dễ dàng huy động vốn dưới nhiều hình thức;
– Tạo độ tin cậy khi quảng bá hình ảnh, thương hiệu kinh doanh của doanh nghiệp;
– Tạo môi trường làm việc cho người lao động, đóng góp lớn cho xã hội.
– Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm, thuế,… cũng được quy định và hướng dẫn cụ thể trong các văn bản pháp luật.

2. Khi nào thì nên thành lập doanh nghiệp
– Tìm hiểu kỹ lưỡng về các quy định của pháp luật hiện hành về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.
– Lựa chọn cho doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp phù hợp.
– Lựa chọn ngành nghề kinh doanh và có tên công ty không trái với những quy định của pháp luật.
– Có trụ sở chính theo luật pháp quy định
– Có đầy đủ khả năng về vốn

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần