Luật sư bào chữa, biện hộ tại tòa án

Luật sư bào chữa, biện hộ tại tòa án. Với đội ngũ luật sư bảo hộ chuyên nghiệp, Luật An Ninh cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa, tranh tụng tại, luật sư biện hộ tại tòa án các cấp với các dịch vụ pháp lý sau:
– Thẩm định và đưa ra ý kiến pháp lý về khả năng thắng kiện;
– Thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ;
– Nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ vụ kiện và nộp hồ sơ khởi kiện;
– Cử luật sư làm việc và nghiên cứu hồ sơ, cung cấp chứng cứ, đưa ra các đề nghị và yêu cầu, tranh tụng và bào chữa tại Tòa án.
– Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình thi hành án bản án có hiệu lực của Tòa án.

Luật sư sẽ tham gia giải quyết và bảo vệ khách hàng các vụ án, vụ việc sau:

 • Luật sư tham gia các vụ án kinh doanh, thương mại:
  – Giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại;
  – Giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế, thương mại;
  – Giải quyết tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp động sản và bất động sản.
  Trọng tài thương mại
 • Luật sư tham gia các việc và vụ án dân sự:
  – Giải quyết tranh chấp về đất đai;
  – Giải quyết tranh chấp về thừa kế;
  – Giải quyết tranh chấp về hợp đồng;
  – Giải quyết tranh chấp về hôn nhân gia đình, ly hôn, hôn nhân có yếu tố nước ngoài;
  – Giải quyết tranh chấp về yêu cầu dòi bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng.
  Tranh tụng đân sự
 • Luật sư tham gia các vụ án về lao động
  – Giải quyết tranh chấp về tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  – Giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
  – Giải quyết tranh chấp về sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….
  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động
 • Luật sư tham gia các vụ án hình sự:
  Khách hàng là Doanh nghiệp tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự, khách hàng là cá nhân tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại.
  Tranh tụng hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

» Luật sư riêng cho cá nhân

Luật sư bào chữa, luật sư biện hộ tại tòa án: