Quy định về dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử

Quy định về việc cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán theo hình thức ví điện tử.

Chúng tôi là doanh nghiệp công nghệ, muốn hỏi về quy định của pháp luật Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán theo hình thức ví điện tử?

Luật sư tu vấn: Dịch vụ ví điện tử được định nghĩa tại Khoản 6, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 như sau:

Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính…) cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được bảo đảm bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của Khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản bảo đảm thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1 và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thức này, thì khách hàng sau khi nạp thẻ vào tài khoản điện tử được mở trên website của doanh nghiệp dịch vụ thì Khách hàng có thể thanh toán cho các giao dịch của Khách hàng bằng với chính số dư trên tài khoản đó.

Dịch vụ ví điện tử là một trong các loại hình dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 và là một loại hình dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt thì các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà không phải là ngân hàng, thì bắt buộc phải được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Giấy phép hoạt động trung gian thanh toán không giới hạn đối tượng hàng hóa, dịch vụ được phép sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán.

Việc có chấp nhận thanh toán thông qua các kênh trung gian thanh toán này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị chấp nhận thanh toán.

Tiếp theo nội dung email trao đổi dưới đây, bên em xin được phản hồi như sau.

>> Tư vấn luật tài chính, Ngân hàng