Phỏng vấn luật sư về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản trên truyền hình Quốc Hội

Phỏng vấn luật sư về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản trên truyền hình Quốc Hội

Luật sư Đặng Thành Chung và luật sư Lê Thị Hồng Vân trả lời phỏng vấn

Tại CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN HÒA VỀ THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG DO LÁI XE SỬ DỤNG RƯỢU BIA
trên truyền hình Quốc Hội – Ngày đăng: 24/07/2019

» Công ty luật An Ninh