Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường. Người tham gia giao thông khi bị công an giao thông xử phạt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường là 02 lỗi người dân thường bị phạt oan, hoặc do chính người dân không phân biệt được 2 lỗi này với nhau, khiến việc áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Tư vấn phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

1. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

1.1. Mức xử phạt vi phạm không tuân thủ vạch kẻ đường

Phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô.

Phạt tiền từ 60.000 – 80.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

1.2. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường là gì?

Lỗi được xác định trên những đoạn đường có biển báo R.411 cùng vạch kẻ đường hoặc chỉ có vạch kẻ đường. Người tham gia giao thông đi sai làn đường so với hành trình của xe (chẳng hạn: rẽ phải nhưng đi vào làn có chỉ dẫn để đi thẳng, đi thẳng nhưng đi vào làn có chỉ dẫn để rẽ trái…) khi có biển báo R.411 và vạch kẻ đường (hoặc chỉ có vạch kẻ đường) thì được xác định là lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường (Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường).

1.3. Hiệu lực của biển R 411

Biển báo R411 hướng đi phải theo Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

Tại những nơi giao nhau như ngã 4, ngã 3. Các phương tiện tại đây được phân luồng di chuyển bằng vạch kẻ đường, kèm theo mũi tên chỉ hướng đi. Và đi kèm với đó là biển 411, nhằm thông báo cho người tham gia giao thông biết số làn đường hiện có trên mặt đường. Hướng di chuyển trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.

Biển 411 là biển báo mà qua đó nhằm bắt buộc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải lưu thông trên đúng làn đường của mình. Đã được quy định sẵn phù hợp với lộ trình đi của phương tiện.

Tuy nhiên, biển 411 chỉ có hiệu lực khi nó đi kèm với biển vạch kẻ đường 1.18. Hoặc cũng có thể chỉ sử dụng biển vạch kẻ đường 1.18. Nhưng nếu để biển 411 đứng một mình thì nó chỉ là một biển báo chỉ dẫn thông thường và không có hiệu lực xử phạt.

Vạch 1.16 đi kềm với biển 411 Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

Lưu ý:

– Nếu vạch kẻ phân cách các làn theo hướng đi là vạch liền, các phương tiện phải chuyển làn để di chuyển theo hướng định đi trước khi vào khu vực đó và không được đè vạch.

– Nếu vạch kẻ là vạch nét đứt, các phương tiện được chuyển sang các làn theo hướng di chuyển khác nhưng phải chuyển xong trước khi tới vạch dừng xe. 

– Biển báo R.411 phải đi cùng vạch kẻ đường thì biển mới có hiệu lực (nếu chỉ có vạch kẻ đường thì vẫn phải tuân theo).

2. Lỗi đi sai làn đường

Làn đường cho từng loại xe Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

2.1. Mức phạt đối với lỗi đi sai làn đường

Những trường hợp vi phạm không đi đúng làn đường sẽ bị xử phạt với mức phạt cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 800.000 -1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô.

Phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

2.2. Thế nào là đi sai làn đường

Đi sai làn đường là điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường dành cho phương tiện đó trên đoạn đường được chia thành nhiều làn và phân biệt bằng vạch kẻ đường, mỗi làn chỉ dành cho một hoặc một số loại phương tiện nhất định.

Lỗi này thường mắc phải trên đoạn đường cắm biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” – biển R.412 (a, b, c, d, e, f, g, h).