Những trường hợp không cho hưởng án treo

Những trường hợp không cho hưởng án treo. Trong nhiều trường hợp người phạm tội cứ nghĩ là nhẹ không làm sao, cùng lắm là án treo, nhưng không phải như vậy, Vì án treo tuy có mức phạt tù dưới 3 năm và kèm theo một số điều kiện mà bạn cần biết, nếu không đáp ứng được các điều kiện cho hưởng án treo sẽ không được hưởng án treo, kể cả người phạm tội có mức hình phạt dưới 3 năm tù thì vẫn không được hưởng án treo.

Luật sư tư vấn những trường hợp không cho hưởng án treo

Theo quy định khi quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQHĐTP cụ thể như sau:

Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo

1. Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

2. Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã.

3. Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.

4. Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

5. Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.” 

Như vậy, bạn cần đối chiếu với quy định trên, nếu không được hưởng án treo thì bạn có thể khắc phục hậu quả để được hưởng mức hình phạt thấp nhất hoặc nhờ luật sư bảo hộ cho mình càng sớm càng tốt. 

» Luật sư tư vấn điều kiện hưởng án treo

» Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 BLHS 2015