Mức phạt lỗi vi phạm giao thông từ 1/7/2016

Những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều đã có bằng lái A1, nhưng vẫn chưa nắm rõ giá tiền mức phạt cho các lỗi vi phạm giao thông thường gặp. Dưới đây là bảng ghi mức tiền phạt đối với các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất dành cho xe gắn, máy áp dụng kể từ ngày 1/7/2016 theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

Hiện nay đã có Nghị định 100 thay thế:

» Mức phạt các lỗi giao thông thường gặp theo Nghị định 100/NĐ-CP

» Luật sư riêng

Mức phạt mới với xe máy đã tăng lên 50.000 – 100.000 đồng cho các lỗi thường gặp, người tham gia giao thông đọc ghi nhớ để tuân thủ luật giao thông:

Mức phạt vi phạm giao thông cho xe máy Mức phạt lỗi vi phạm giao thông từ 1/7/2016
Mức phạt vi phạm giao thông cho xe máy

Dưới đây là mức phạt vi phạm giao thông của xe ô tô mới nhất:

Mức phạt vi phạm giao thông cho ô tô Mức phạt lỗi vi phạm giao thông từ 1/7/2016
Mức phạt vi phạm giao thông cho ô tô

Theo phapluatso.com

» Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

» Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông