Mức phạt chậm đăng ký sang tên sổ đỏ theo quy định

Mức phạt chậm đăng ký sang tên sổ đỏ theo quy định. Việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất được diễn ra liên tục. Tuy nhiên, người mua – bán vì một lý do gì đó mà người nộp thuế lại chậm đăng ký sang tên sổ đỏ. Việc chậm đăng ký sang tên như vậy sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Mức phạt chậm đăng ký sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Thời hạn đăng ký kê khai thuế khi sang tên mua bán nhà đất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng công chứng mua bán nhà, đất và các mức phạt theo quy định dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Luật Quản lý thuế
  • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Luật sư tư vấn luật đất đai

2. Mức phạt chậm đăng ký sang tên sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 thì đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất phải đăng ký biến động không quá 30 ngày, sau thời hạn đăng ký người nộp thuế phải chịu phạt vi phạm hành chính

Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
……
6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Theo đó, việc chậm đăng ký sang tên sổ đỏ sau 30 ngày sẽ bị xử phạt vi phạm với các mức khác nhau.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

Điều 12. Không đăng ký đất đai
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đất đai lần đầu.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế thì đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thuế thu nhập cá nhân.
Như vậy, thời hạn đăng ký kê khai thuế khi sang tên mua bán nhà đất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng công chứng mua bán nhà.

Trường hợp chậm kê khai thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ có mức xử phạt khác nhau.

Tại Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì mức xử phạt như sau:

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày. (Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này).
3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
4. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
5. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng; đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; đối với một trong các hành vi:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.”

» Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ

» Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ