Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà, văn phòng trước thời hạn là một loại văn bản, công văn hành chính phổ biến. Các các nhân, doanh nghiệp khi không còn nhu cầu sử dụng diện tích thuê nữa thường làm thông báo này gửi đến bên cho thuê để ngừng và thanh lý hợp đồng. Ngược lại, bên cho thuê cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với quy trình tương tự.

1. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn:

1.1. Công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn (bên cho thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

 1. ……
 2. ……
 3. ..….

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số… đã ký ngày…, trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà (bên thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn trên đây chỉ sử dụng tham khảo. Tùy theo nhu cầu thực tế và quy định của Pháp luật vào thời điểm thực hiện, bạn cần điều chỉnh văn bản cho phù hợp, hoặc tham khảo thêm ý kiến luật sư.

2. Những điều cần biết khi làm thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn:

Chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn là văn bản thông báo ngừng hợp đồng trước thời hạn thuê đã ký kết, vì một trong các bên vi phạm hợp đồng hoặc do bất cứ nguyên nhân bất khả kháng nào đó.

Thông thường, bên thuê nhà sẽ yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng vì một số lý do sau: Công ty phá sản/ giải thể, Doanh nghiệp cải tổ lại bộ máy hoạt động, thay đổi lĩnh vực kinh doanh, thay đổi quy mô nhân sự…

Về phía bên cung cấp nhà cho thuê, nguyên nhân thường do: Tòa nhà hết hạn khai thác, tòa nhà được chuyển sang mục đích sử dụng khác, tòa nhà xuống cấp cần tu sửa lại hoặc do bên thuê vi phạm hợp đồng…

Khi xảy ra trường hợp trên, bên đơn phương ngừng hợp đồng dịch vụ phải làm một mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn gửi cho bên còn lại. Sau đó mới có thể tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng. Đây là trình tự chuẩn theo quy định của Pháp luật.

2.1. Vì sao cần thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014:

Pháp luật bảo vệ quyền lợi cho các bên giao kết hợp đồng thuê nhà/văn phòng, đi kèm theo đó là nghĩa vụ.

Cụ thể, quyền lợi của các bên là được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn đã thỏa thuận, nhưng cũng có quy định về bồi thường nếu bên đơn phương gây ra thiệt hại cho bên còn lại, bao gồm: Đền tiền, mất cọc…

Ngoài ra, bên đơn phương cần gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ trước khi bàn giao mặt bằng ít nhất 30 ngày.

Ngừng hợp đồng cho thuê nhà trước hạn xét trên phương diện “tình”:

Một trong các bên khi ngừng hợp đồng trước thời hạn, có thể sẽ gây thiệt hại ít nhiều cho bên còn lại. Do đó, nếu muốn chấm dứt thuê/ cho thuê, các bên nên báo trước cho nhau qua mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, để vấn đề được giải quyết một cách chủ động, ít ảnh hưởng đôi bên.

Như vậy khi làm biên bản thanh lý, mọi việc sẽ đơn giản hơn, hạn chế xảy ra khúc mắc về các nghĩa vụ dân sự còn sót lại, bao gồm: Chi phí sửa chữa cơ sở vật chất, tiền cọc, tiền điện nước, tiền quản lý…

Quy trình chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn:

Các Công ty, Doanh nghiệp thuê nhà hoặc bên cho thuê muốn ngưng hợp đồng, đều phải thực hiện theo đúng trình tự sau:

Bước 1: Bên đơn phương soạn thảo Công văn chấm dứt hợp đồng thuê nhà gửi cho bên còn lại.

Bước 2: Các bên thương lượng, hòa giải để đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ cuối cùng.

Bước 3: Các bên thống nhất xong sẽ tiếp tục làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, bàn giao tài sản. Nếu hợp đồng công chứng thì các bên phải ra nơi làm hợp đồng công chứng để thực hiện thủ tục thanh lý.

Trong trường hợp không thể thống nhất, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án.

2.2. Các yếu tố cần có trong mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn:

Các công văn hành chính Nhà nước đều có những quy chuẩn riêng, và mẫu văn bản ngừng hợp đồng thuê trước hạn cũng cần có các yếu tố sau:

Cơ sở/ căn cứ của thông báo (dựa trên hợp đồng thuê nhà đã ký):

 • Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số… có hiệu lực ngày… tháng… năm… giữa Công ty…. và Công ty…;
 •  Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng
 • Căn cứ và quyền và nghĩa vụ của các Bên;
 • Căn cứ Luật Nhà ở 2014;
 • Công ty A xin thông báo đến… về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà số… như sau.
 • Nêu lý do/ nguyên nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn:
 • Theo nguyên tắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể: Thanh toán trễ hợp đồng 3 tháng (hoặc nêu lý do khác)…
 • Tuy nhiên, vì lý do: Kinh doanh không hiệu quả (hoặc nêu lý do khác)…
 • Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận.

nguồn paxsky.vn

» Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

» Dịch vụ tư vấn hợp đồng