Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp, Để hoàn tất thủ tục liên quan đến việc mua bán nhà đất thì cần phải xác nhận mảnh đất và nhà thuộc sở hữu của người bán hiện tại không có tranh chấp. Do vậy, người bán cần hoàn thiện mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

Đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp là một loại giấy tờ, văn bản có giá trị pháp lý để chứng minh bạn là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà và hiện trạng của căn nhà đó đang là nguyên vẹn, không bị kê biên tài sản để thi hành án, không bị đưa ra để bảo lãnh cũng như không trong diện đất bị quy hoạch và được xây dựng hợp pháp.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải hiểu chỗ ở hợp pháp chính là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, trong đó sẽ bao gồm nhà ở, tàu thuyền cũng có thể là một chỗ ở hợp pháp hay các phương tiện khác có khả năng di chuyển theo quy định của pháp luật.

1. Mẫu đơn xác nhận chỗ ở hợp pháp

Download: Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….……, ngày..… tháng..… năm 20…

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn):………………

Tôi là:………………………………; Sinh năm: ………………

CMND/CCCD số: ………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đến Ủy ban nhân dân ……………………………….

trình bày một việc như sau:

Vào ngày……tháng …….. năm ………..tôi đã(nhận chuyển nhượng/xây dựng) ……..nhà ở, đất ở) tại số………đường…….………xã, phường, thị trấn ………….quận, huyện .……., tỉnh/thành phố…….; ngang …. m, dài …. m, tổng diện tích…..…. m2.

Hiện tại chỗ ở, đất ở của tôi ổn định, không thuộc các trường hợp: đang có tranh chấp; nằm trong diện quy hoạch; nhà xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm pháp luật khác về nhà ở.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân …………………….. xác nhận chỗ ở hợp pháp của tôi theo địa chỉ trên.

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của UBND………….                           Người làm đơn

2. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận nhà ở không tranh chấp

Nội dung của đơn xin xác nhận nhà ở không tranh chấp cần đảm bảo các nội dung đó là:

 • Cơ quan tiếp nhận đơn
 • Thông tin người làm đơn: Họ tên; năm sinh; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…; Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay.
 • Thông tin nhà ở xin xác nhận: Địa chỉ, đặc điểm, nguồn gốc, tình trạng chỗ ở (loại chỗ ở, diện tích, nguồn gốc…).
 • Đề nghị xác nhận: Cần ghi rõ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nhà ở trên đang được sử dụng cư trú ổn định lâu dài, hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu nại; nhà không thuộc diện quy hoạch, không bị đem ra thế chấp, bảo lãnh hay bị kê biên để đảm bảo thi hành án…
 • Ngoài ra, trong Đơn xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp cần có phần nội dung thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo xác nhận và chữ ký.

3. Mục đích sử dụng mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

Giấy xác nhận nhà ở không có tranh chấp thường được sử dụng trong các giao dịch pháp lý như mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với ngôi nhà, tặng, cho, thế chấp hay góp vốn bằng nhà ở hoặc hợp đồng mua bán nhà chung cư, giao dịch sang tên sổ đỏ, cấp sổ đỏ hay trong việc đăng ký thường trú, tạm trú thì giấy xác nhận nhà ở hợp pháp là một loại văn bản cần thiết trong những trường hợp này.

Khoản 1 và khoản 3 Điều 118 Luật Nhà ở hiện hành quy định:

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền. Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. […]

3. Trường hợp nhà ở cho thuê thì ngoài các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này, nhà ở còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.

4. Thủ tục xin xác nhận nhà ở không tranh chấp

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của công dân. Cơ quan này sẽ trả kết quả cho công dân trong trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, thời gian trả kết quả thường là trong 01 ngày làm việc. Như vậy, người dân có nhu cầu xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp cần làm hồ sơ kèm Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp gửi đến bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Hồ sơ xin xác nhận cụ thể gồm:

 • Đơn xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp/ hợp pháp;
 • Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản thiết kế xây dựng nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Giấy chứng nhận hay các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu qua các thời kỳ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Giấy tờ hoặc văn bản xác nhận việc mua, bán, tặng hoặc trao đổi, nhận thừa kế;

5. Nộp giấy xác nhận nhà ở không tranh chấp ở đâu?

Căn cứ vào các quy định trong Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì có thể thấy được rằng cơ quan sẽ tiếp nhận đơn xác nhận đất không có tranh chấp là Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn và tại đây sẽ giao cho bộ phận địa chính của Ủy ban nhân dân phường để tiến hành giải quyết. Như vậy người làm đơn sẽ tiến hành nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn.

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm rõ về mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp. Từ đó, bạn đọc có thể vận dụng để hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

» Các loại giấy tờ người mua bất động sản cần chuẩn bị

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai