Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt tại phiên toà

Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt tại phiên toà. Trong quá trình giải quyết ly hôn khi Tòa án triệu tập đương sự (vợ và chồng), người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì phải có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Thực tế khi hai vợ chồng giải quyết ly hôn vì nhiều ly do khác nhau nên không thể đến Tòa án tham gia phiên tòa được nên buộc phải viết đơn xét xử vắng mặt. Vì các lý do có thể là bận công việc, vì đau ốm, vì khoảng cách địa lý xa quá xa,… từ đó để phiên Tòa vẫn diễn ra bình thường thì người vắng mặt phải viết đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt tại toà án

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt tại phiên toà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

………………, ngày……tháng……năm 20………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN……………………………………….

Tôi là: …………………………………, sinh năm …………………………..
CMND số:……………..……… cấp ngày …………… tại…………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………..……………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại: ………..…………………………………………………….……………………………
Tôi là …………………… trong vụ án ly hôn mà nguyên đơn là……..………………. bị đơn là ………………….… Vụ án đang được TAND ……….…… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa tôi và………………… vào ngày…. tháng……..năm. Hiện nay do sức khỏe không tốt/ do công việc bận rộn,…) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc của Tòa án và xin được vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án các cấp. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tôi xin gửi kèm tất cả giấy tờ có liên quan đến vụ án mà tôi có cũng như trình bày quan điểm của tôi về việc phân chia tài sản chung và quyền nuôi con như sau: 
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

– Căn cứ quy định theo điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”

» Luật sư tư vấn ly hôn

» Tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương